Crisisopvang

Crisisopvang is voor mensen die direct onderdak nodig hebben. Zij kunnen snel een bed krijgen. Bijvoorbeeld bij een psychische crisis. Instellingen voor maatschappelijke opvang hebben vaak ook crisisopvang.

Moet u met spoed uw huis verlaten of kunt u niet meer veilig thuis wonen?

Vraag aan familie of vrienden of u bij hen terecht kunt. Lukt dit niet? Dan kan crisisopvang een (tijdelijke) oplossing zijn. Ook helpen ze u om uit uw crisissituatie te komen.

Is er sprake van geweld thuis? Neem contact op met Veilig Thuis.

Het Leger des Heils en Zienn hebben crisisopvang. Bel om te vragen of er plek is.

Heeft u psychische problemen en heeft u langdurig zorg nodig? Ga naar uw huisarts en bespreek uw problemen. Of neem contact op met Carins.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor slachtoffers, plegers en mensen die bezorgd zijn om anderen. Anoniem blijven is mogelijk.

Bent u dakloos en zorgt u voor een klein kind?

Neem contact op met Carins. Zij denken met u mee over de mogelijkheden. U kunt ook hulp vragen aan Zienn of het Leger des Heils.

Loopt de situatie thuis uit de hand?

Ga naar de huisarts of neem contact op met Carins. Leg uit wat er aan de hand is. Samen zoekt u een oplossing. Gaat het om mishandeling? Bel dan Veilig Thuis. Doe ook aangifte bij de politie.

Zoekt u vrouwenopvang?

Neem contact op met Veilig Thuis.