In de wijk

Heeft u goede ideeën over de verbetering van uw wijk?

Neem contact op met MOS. Uw goede ideeën zijn bij hen altijd welkom. Bel of stuur een e-mail. Of ga langs bij het wijkcentrum bij u in de buurt.

Woont u buiten Drachten? Ga dan langs bij het dorpshuis of buurtcentrum. U vindt het adres in de telefoongids. Of neem contact op met de wijkcoördinator van de gemeente Smallingerland.

Zijn er dingen kapot in uw straat of wijk, bijvoorbeeld de weg, de stoep of de verlichting?

Doet de straatverlichting het niet of zijn er losliggende stoeptegels? Of heeft u last van rondzwervend vuil?

Doe een melding op de website van de gemeente. Of bel de wijkbeheerder van uw wijk.

Maakt u zich zorgen over uw buren of andere wijkbewoners?

Denkt u dat er iets aan de hand is of dat iemand zich eenzaam voelt? Probeer in contact te komen. Bel aan en maak een praatje. Vraag of er hulp nodig is. Misschien kunt u zelf iets doen. Bijvoorbeeld wekelijks een kopje koffie drinken of samen een boodschap doen.

Maakt u zich ernstig zorgen? Kunt u zelf niet voldoende hulp bieden? Neem dan contact op met MOS.

Heeft u een klacht over de veiligheid op straat?

Bel de wijk- of buurtagent. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Heeft u problemen met de buren of andere wijkbewoners?

Probeer het eerst zelf op te lossen. Komt u er samen niet uit? Bel een organisatie die kan bemiddelen.

Bel of mail met Buurtbemiddeling van MOS.

Loopt het uit de hand?

Bel dan de politie en leg het probleem uit. Geef aan wat de klacht is en of u al vaker heeft gebeld. Bel ook als u klachten heeft over overlast in uw straat. Bijvoorbeeld als u last heeft van schreeuwen, gillen, herrie of scooters die over voetpaden rijden.

Woont u in een huurwoning? Bel dan de verhuurder.

Politie - geen spoed

Is er overlast of voelt u zich bedreigd?

Bel de Politie. Bel 112 als er gewonden zijn en ook als u zich heel erg onveilig voelt.