Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd?

Discriminatie is niet toegestaan. Laat het er dus niet bij zitten. Bel Tûmba, centrum voor gelijke behandeling Fryslân en leg uit wat er aan de hand is. Zij nemen u serieus. Kijk op de website voor meer informatie.

Wordt uw kind gediscrimineerd of gepest?

Ga naar de vertrouwenspersoon. Er is er een op elke school. De naam vindt u in de schoolgids.

Ook heeft iedere school in Smallingerland een contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt altijd bellen om advies te vragen.