Discriminatie

Wordt u gediscrimineerd?

Discriminatie is niet toegestaan. Laat het er dus niet bij zitten. Bel Tûmba, centrum voor gelijke behandeling Fryslân en leg uit wat er aan de hand is. Zij nemen u serieus. Kijk op de website voor meer informatie.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

T?mba

T?mba is het centrum voor wereldburgerschap en gelijke behandeling. Wij zijn expertisebureau voor discriminatiezaken in Frysl?n. Bescherming tegen discriminatie en pestgedrag valt onder veilig leven en is een mensenrecht. Net als het recht op eerlijke handel en een schone wereld. T?mba verbindt, kiest positie en gaat uit van de Afrikaanse filosofie Ubuntu: ik ben omdat wij zijn. We verbinden respect, fairtrade, antidiscriminatie, duurzaamheid, diversiteit, passie en compassie.

Eewal
56
8911GT
Leeuwarden
+31582157772
Wordt uw kind gediscrimineerd of gepest?

Ga naar de vertrouwenspersoon. Er is er een op elke school. De naam vindt u in de schoolgids.

Ook heeft iedere school in Smallingerland een contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt altijd bellen om advies te vragen.

Carins - Opvoeden & Opgroeien

Carins is er voor iedereen met vragen en problemen over opvoeden en opgroeien. We zijn er voor kinderen/jongeren zelf, en ook voor ouders en verzorgers. Het maakt niet uit of je een grote of kleine vraag hebt. Je bent altijd van harte welkom!

Moleneind ZZ
95
9203ZX
DRACHTEN