Gemeentebelasting

Ieder jaar betaalt u gemeentebelasting. U krijgt hiervan een rekening. Dit heet een aanslag. De hoogte van de belasting kan per gemeente verschillen. Er zijn twee soorten gemeentebelasting: algemene belastingen en heffingen. Algemene belastingen zijn bijvoorbeeld de onroerendezaakbelasting (OZB) en de parkeerbelasting. Voorbeelden van heffingen zijn de rioolheffing en de afvalstoffenheffing.

Hieronder vindt u meer informatie.

Moet u gemeentebelasting betalen en heeft u daar geen geld voor?

U kunt de gemeentebelasting ook in termijnen betalen. Met een zogenaamde automatische incasso kunt u in 8 termijnen betalen. Wilt u geen automatische incasso dan moet u in 2 termijnen betalen. Lukt dit niet? Vraag dan een betalingsregeling aan. Neem hiervoor contact op met de gemeente.

Heeft u een inkomen rond bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding.

Ga voor meer informatie naar het gemeentehuis of kijk op de website onder loket, alle producten, belastingen.

Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen? Is uw aanvraag voor kwijtschelding afgewezen? Vraag dan per brief om een betalingsregeling. Ga voor meer informatie naar het gemeentehuis of kijk op de website onder loket, alle producten, bijstand.

Krijgt u geen kwijtschelding van de gemeentebelastingen?

Is uw aanvraag voor kwijtschelding afgewezen? Vraag dan per brief om een betalingsregeling.