Gepensioneerd

De Nederlandse overheid betaalt aan iedereen die in Nederland heeft gewoond of gewerkt, een ouderdomspensioen uit. Dit ouderdomspensioen heet de Algemene OuderdomsWet (AOW). U kunt ook zelf sparen voor een extra pensioen. Dit pensioen kunt u laten uitbetalen vanaf het moment dat u met pensioen gaat en AOW ontvangt.

Wilt u meer weten over AOW of pensioen? Kies het onderwerp waarover u vragen heeft voor meer informatie.

Kunt u moeilijk rondkomen van uw AOW of pensioen?

Misschien kunt u een extra bijdrage krijgen. Kijk in de Minimagids op de website van de gemeente. Of kom langs op het spreekuur van Ping in het gemeentehuis. Dat kan op maandag tot en met vrijdag tussen 8.30 en 12.30 uur. Of neem contact op met Carins.

Waarover wilt u iets weten?