Inkomen onder bijstandsniveau

Ligt uw inkomen onder het bijstandsniveau?

Probeer uw inkomen aan te vullen. Vraag aan uw werkgever of u meer uren kunt werken of zoek een baan met een beter salaris. Misschien heeft u recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Kijk op de website van de Rijksoverheid voor informatie over de bijstand. Vul het aanvraagformulier bijstand in op Werk.nl. Houd bij de aanvraag uw DigiD bij de hand. U logt in via het venster van UWV Werkbedrijf.

Heeft u geen baan en heeft u geld nodig voor uzelf of voor uw gezin? Schrijf u in via werk.nl als werkzoekende.

En vraag een uitkering aan op Werk.nl.

Ben je jonger dan 27 en ligt je inkomen onder bijstandsniveau?

Misschien kom je in aanmerking voor een bijdrage van de gemeente. Meld je eerst aan bij het UWV via Werk.nl. Bel daarna direct met de gemeente. Voor de gemeente jouw aanvraag in behandeling neemt, moet je eerst 4 weken actief op zoek gaan naar werk.

Kijk ook of je een nieuwe opleiding kunt gaan doen. Of dat jij je oude opleiding kunt afmaken. Met een startkwalificatie vergroot je je kansen op de arbeidsmarkt. Een startkwalificatie is een diploma havo, vwo, mbo niveau 2 of hoger.

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie? Neem dan contact op met RMC De Friese Wouden. Zij helpen je bij het zoeken naar een passende opleiding. Misschien kun je tegelijkertijd leren en werken.

Lukt het niet om werk te vinden of een opleiding te volgen? Maak dan een afspraak met Sociale Zaken om jouw situatie te bespreken.

Bent u ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd?

Misschien heeft u recht op een aanvullende bijstandsuitkering. Deze regeling heet de Aanvullende Inkomensvoorziening Ouderen (AIO). Kijk voor meer informatie op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Hier leest u wat de voorwaarden zijn en of u in aanmerking komt.

Sociale Verzekeringsbank - AIO

Wilt u weten of uw vermogen wordt meegerekend bij de bepaling van de inkomensondersteuning?

Het maximum aan eigen vermogen dat u mag hebben, hangt af van de samenstelling van uw huishouden. Kijk op de website van Rijksoverheid voor informatie over het maximum aan eigen vermogen. Voor inkomensondersteuning neemt u contact op met de gemeente.

Heeft uw partner een uitkering van UWV?

Ligt het gezamenlijk inkomen van u en uw partner onder het bijstandsniveau? Misschien heeft u recht op een toeslag van UWV.

Dan telt het inkomen van uw partner mee.

Kijk op de site van UWV of u in aanmerking komt voor een toeslag.