Jongeren en vrije tijd

Zoek je leuke activiteiten voor jongeren?

Het jongerenwerk organiseert van alles, van cursussen tot inloopavonden en disco's. Op de website van het jongerenwerk en in huis-aan-huisbladen staat meestal een overzicht of aankondiging van de activiteiten. Je kunt ze ook bellen of mailen.

Heb je na schooltijd niets te doen?

Er zijn genoeg leuke activiteiten voor kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld cursussen, sporttoernooien en disco-avonden. De activiteiten worden georganiseerd door het jongerenwerk in jouw gemeente. Op de website van het jongerenwerk en in regionale kranten vind je meestal een overzicht of aankondiging van de activiteiten.

Je kunt naar een van de tienercentra van MOS in Drachten. Bijvoorbeeld De Waring, Place2B of De Kouwe. Kijk op Facebook wat er is te doen. Of misschien is de scouting iets voor jou. Doe je liever iets met muziek? Ga dan naar Poppodium Iduna. In Boornbergum zit Stichting Jeugdsoos. In Houtigehagen kun je naar It Hagestek. In Opeinde zit It Peinder Plakje en in Rottevalle kun je naar de soos van Stichting Jeugdwerk Rottevalle (SJR).

Doe je liever iets sportiefs? In Smallingerland zijn veel sportieve activiteiten bij sportclubs, gymzalen, scholen en in de wijken. Kijk in de gemeentegids voor sportverenigingen en clubs in de regio. Of neem contact op met Sportbedrijf Drachten. Vraag MOS naar Buurtsportwerk bij u in de wijk.

Heb je een leuk idee voor een jongerenactiviteit?

Vraag hulp van een jongerenwerker om dit te organiseren. Een jongerenwerker vindt je bij MOS. Kijk op Facebook of ga langs bij tienercentrum De Waring, Place2B of De Kouwe. Heb je een idee voor muziek? Misschien kan Poppodium Iduna helpen.

Wil je meebeslissen over wat er voor jongeren wordt gedaan in de gemeente? Iedereen die ouder is dan 16 jaar mag een burgerinitiatief indienen. Dit is een voorstel dat besproken wordt in de gemeenteraad. Kijk op de website voor meer informatie en voor de voorwaarden. Of wordt lid van de jongerenraad in Drachten.

Hou je van zingen en muziek?

Kijk op de website van Poppodium Iduna wat daar is te doen. Je kunt live muziek luisteren. Maar je kunt ook een ruimte huren om zelf muziek te maken of te oefenen als DJ. Wil je een instrument leren spelen? Volg een cursus bij Meldij of ga naar een muziekschool. Misschien is een muziekvereniging iets voor jou. Kijk in de gemeentegids van Drachten voor orkesten, koren en clubs in de buurt.

Zoek je activiteiten voor jongeren met een verstandelijke beperking?

Stichting Pypskoft organiseert activiteiten voor kinderen en volwassenen met een beperking. Kijk op de website voor meer informatie. Of neem contact op met het CJG voor informatie en advies over de mogelijkheden.