Laatste levensfase

Heeft u vragen over de laatste levensfase?

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken.

Op de website Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u informatie over zorg en ondersteuning.

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Vrijwilligers vindt u Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland. Of neem contact op met thuiszorgorganisatie Buurtzorg.

Ongeneeslijk.nl

Nieuws, informatie en lotgenotencontact voor mensen die ongeneeslijk ziek zijn en hun naasten

Zorgverzekering Informatie Centrum - Palliatieve terminale zorg

Wordt het thuis te zwaar?

Misschien is een hospice een betere oplossing.

Neem contact op met De Friese Wouden of ZuidOostZorg. Zij bieden palliatieve zorg op meerdere locaties. Of neem contact op met Hospice Smelnehaven in Drachten.