Laatste levensfase

Heeft u vragen over de laatste levensfase?

Op de website Ongeneeslijk.nl ziet u wat stervensbegeleiding is en welke zorg daarbij komt kijken.

Op de website Zorgverzekering Informatie Centrum vindt u informatie over zorg en ondersteuning.

Neem contact op met een organisatie die palliatieve zorg aanbiedt. Vrijwilligers vindt u Palliatieve Terminale Zorg Zuidoost Friesland. Of neem contact op met thuiszorgorganisatie Buurtzorg.

Toon op kaart (3)
x

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland. Palliatieve terminale zorg in de gemeenten: Achtkarspelen (Buitenpost) Ooststellingwerf (Oosterwolde) Opsterland (Beetsterzwaag) Smallingerland (Drachten) Tytjerksteradiel.

Toon op kaart (1)
x

Buurtzorg Drachten Oost

Buurtzorg Drachten Oost biedt verpleging en verzorging thuis, hierbij kunt u denken aan kousen aantrekken, wondzorg, hulp bij wassen en aankleden en hulp na ziekenhuisopname. Tevens bieden wij verpleging en verzorging tijdens de laatste levensfase.

Zuidkade
88 2
9203CP
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

Wij bieden verschillende niveaus van huishoudelijke hulp. Deze hebben we onderverdeeld in huishoudelijke hulp 1, 2, 3 en het flitsteam. De hulp die u krijgt wordt afgestemd op de WMO-indicatie van uw gemeente.

Burgemeester Wuiteweg
31 c
9203KA
Drachten
Toon op kaart (1)
x

Buurtzorg Drachten West

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden zorg thuis levert. Het gaat hierbij om verpleging, persoonlijke verzorging en individuele begeleiding. Onze medewerkers kijken samen met u wat er aan zorg nodig is en zoeken samen met u en uw omgeving naar oplossingen.

Douwstraweg
25
9203DN
DRACHTEN

Palliatieve Zorg: palliatieve zorg

Informatie over palliatieve zorg, de begeleiding en ondersteuning, de verschillende doelgroepen met de specifieke hulpvraag en informatie over hospice voorzieningen, het zieken-, het verpleeg- en verzorgingshuis, de kosten.

Wordt het thuis te zwaar?

Misschien is een hospice een betere oplossing.

Neem contact op met De Friese Wouden of ZuidOostZorg. Zij bieden palliatieve zorg op meerdere locaties. Of neem contact op met Hospice Smelnehaven in Drachten.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Hospice Smelnehaven

Smelnehaven is een hospice met zes appartementen. Dit prachtige huis, bijna een thuis, ligt in aan Het Zuid 20 in Drachten. Een hospice is een ?gewoon? huis voor pati?nten waarvan de levensverwachting korter is dan drie maanden. Van ?s ochtends vroeg tot ?s avonds laat zijn er vrijwilligers van de VPTZ aanwezig die liefdevolle aandacht en ondersteuning geven. Voor verpleegkundige zorg worden medewerkers van De Friese Wouden ingeschakeld. Ook ?s nachts is er een verpleegkundige van De Friese Wouden aanwezig. De (eigen) huisarts draagt zorg voor de medische zorg en begeleiding

Het Zuid
20
9203TD
DRACHTEN

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland. Palliatieve terminale zorg in de gemeenten: Achtkarspelen (Buitenpost) Ooststellingwerf (Oosterwolde) Opsterland (Beetsterzwaag) Smallingerland (Drachten) Tytjerksteradiel.

Toon op kaart (1)
x

ZuidOostZorg, locatie Neibertilla/Neis?n

Over verpleeghuis Neibertilla/Neis?n
Neibertilla/Neis?n is een verpleeghuis ?nieuwe stijl? nabij het centrum van Drachten. Het biedt plaats aan 217 cli?nten en het is daarmee onze grootste locatie. U kunt in Neis?n terecht voor specialistische diensten en producten, waarbij het doel is dat u uiteindelijk weer naar huis gaat. Mocht dat niet mogelijk blijken, dan kunt u doorstromen naar langdurige verpleeghuiszorg met de naam Neibertilla.

Expertisecentrum Neis?n
Het expertisecentrum Neis?n biedt kwalitatief hoogwaardige en klantgericht zorg. Uw vraag is daarbij leidend voor ons zorgaanbod, dat gericht is op welzijn, behandeling en onderzoek. Vanuit het expertisecentrum bieden we u ondersteuning in uw eigen woonomgeving ?f u kunt terecht in ons verpleeghuis nieuwe stijl voor behandeling en/of verblijf. Wordt u (tijdelijk) opgenomen in de gastvriendelijke omgeving van het verpleeghuis, dan blijft onze focus gericht op (spoedige) terugkeer naar uw eigen woonomgeving.

Burgemeester Wuiteweg
140
9203KP
Drachten
+31512548003
Toon op kaart (1)
x

Friese Wouden - Wonen Welzijn Zorg

De Friese Wouden wil dichtbij mensen staan om in alle fasen van het leven hulp te kunnen bieden waar dat nodig is. Deze hulp kan bijvoorbeeld bestaan uit huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging. Als het thuis niet meer lukt, dan kunt u ook gebruikmaken van zorg en verblijf in ??n van onze vier zorgcentra.

Zonnedauw
7
9202PE
DRACHTEN