Mantelzorg

U bent mantelzorger als u onbetaald en voor langere tijd zorgt voor familieleden, vrienden of kennissen. Bijvoorbeeld vanwege ziekte, ouderdom of een beperking. Mantelzorg kan zwaar zijn, vooral naast een baan. Vaak kiest u er niet voor om mantelzorger te worden, maar overkomt het u. Om ervoor te zorgen dat u niet overbelast raakt, zijn er verschillende soorten hulp.

Bent u op zoek naar praktische hulp voor mantelzorgers?

Op de website van MantelzorgNL staat veel informatie.

Elke mantelzorger heeft een aansprakelijkheidsverzekering nodig. Meer informatie hierover leest u op de website van MantelzorgNL.

Zorg je voor een ouder en wil je erover praten?

Op school kun je terecht bij je mentor of het schoolmaatschappelijk werk. Ook de gemeente geeft informatie en advies. Of ze verwijzen je door naar deskundige hulp.

Als je zorgt voor een ouder of voor allebei je ouders, heet dat mantelzorg. Kijk op de website van MantelzorgNL voor meer informatie over mantelzorg. Op de website Zorg voor je ouders staat informatie in verschillende talen.

Zorg voor je ouders

Je vindt hier informatie in verschillende talen.

Bent u op zoek naar iemand die de mantelzorg tijdelijk kan overnemen?

De ZorgBuurtSuper biedt gerichte ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Smallingerland. Via de ZorgBuurtSuper kunt u door het invullen van 'de scan' tips krijgen over hoe u om kunt gaan met uw mantelzorgtaak. U kunt ook via de website een aanvraag voor ondersteuning doen. U kunt ook contact opnemen met Carins.

Bent u op zoek naar emotionele steun voor mantelzorgers?

Neem contact op met De ZorgBuurtSuper. Zij bieden ondersteuning aan mantelzorgers in de gemeente Smallingerland.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor mantelzorgers. MantelzorgNL biedt informatie, advies en een luisterend oor. Wilt u uw verhaal kwijt? Bel dan met de mantelzorglijn van MantelzorgNL.

Bent u op zoek naar kennis voor mantelzorgers?

Kijk op de website Regelhulp. Daar vindt u informatie over zorg en ondersteuning. Of neem contact op met Carins.