Mijn administratie

Heeft u moeite met uw administratie?

Vraag of iemand uit uw familie of een van uw kennissen u helpt.

Om uw administratie overzichtelijk te houden, opent u alle post meteen. Leg brieven, rekeningen en afschriften bij elkaar. Leg ze ook op datum. Laat vaste lasten als huur, gas en licht, tv en telefoon automatisch van uw bankrekening afschrijven. Pin een vast bedrag per week en niet meer. Zo krijgt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u bijhouden in een map met tabbladen of in een online huishoudboek.

Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo heeft u al uw geldzaken op één plek bij de hand.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financi?n van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financi?le en maatschappelijke dienstverlening.

Arthur van Schendelstraat
550
3511MH
Utrecht

Wijzer in geldzaken: hulpmiddelen en tips in geldzaken

Informatie over financi?le zaken en -produkten in de verschillen de levensfasen en per onderwerp. Overzicht van tools en tips.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?

Vraag hulp bij MEE Friesland of het Ouderenwerk van MOS. Of ga naar het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS). Kijk op de website voor een spreekuur in de buurt. Daar vindt u ook de openingstijden.

Toon op kaart (4)
x

SUS Smallingerland

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smalingerland (SUS) is er voor iedereen die hulp zoekt bij het aanvragen/invullen van b.v. WAO, WIA, WW, TW, WWB, AOW, Re-integratie en belastingzaken.

Toon op kaart (1)
x

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) is een laagdrempelige voorziening waar mensen terecht kunnen voor professionele praktische hulp op met name sociaal juridisch terrein. Deze dienstverlening is kosteloos en is gericht op mensen die moeite hebben hun weg te vinden in onze complexe samenleving. In persoonlijke contacten, op goed bereikbare plaatsen, helpt het SRW inzicht te geven in de mogelijkheden en rechten van clienten en waar nodig problemen op te lossen.

Vlaslaan
13 a
9244BX
Beetsterzwaag
Toon op kaart (1)
x

Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland

Seniorenvereniging voor Smallingerland

Stelpswyk
103
9202BG
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

Seniorweb Drachten

De computeractiviteiten in @Holdert zijn onderdeel van het totale aanbod van de Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (MOS). Er worden in dit leercentrum cursussen, workshops en presentaties gegeven. E?n wekelijks dagdeel (dinsdagmiddag van 13.30h-16.00h) is gereserveerd voor vrije inloop. U kunt dan met al uw vragen bij ons terecht. U wordt gratis geholpen! Cursussen bestaan uit 3 of 7 lessen van anderhalf uur.
Naar behoefte kan er ook individueel les worden gegeven.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

MOS Ouderenwerk

De kracht van het advieswerk is dat mensen centraal staan en dat wordt gekeken naar alle aspecten van de woon- en leefsituatie. Heeft u vragen op gebied van wonen, zorg, financi?n, dienstverlening of welzijn?
Dan kunt u contact opnemen met de ouderenwerker. Deze brengt samen met u de vraag in kaart en bespreekt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

MEE Friesland afdeling Drachten

Wij bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden.

Sixmastraat
66
8932PA
LEEUWARDEN
Wilt u een cursus volgen om te leren hoe u uw administratie op orde maakt?

Dat kan bij Ping en bij Humanitas.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Ping - Schuldhulpverlening

Ping is het centrale punt in de gemeente Smallingerland waar mensen terecht kunnen met al hun vragen over financi?n, schulden, inkomensregelingen of budgetadvies.

Gauke Boelensstraat
2
9203RM
Drachten
Krijgt u uw administratie niet meer op orde?

Vraag of iemand uit uw omgeving u helpt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met Humanitas. Zij hebben vrijwilligers die u kunnen helpen. De hulp van Humanitas heet Thuisadministratie. U kunt het probleem ook bespreken met SUS Smallingerland. Kijk op de website voor de locaties en tijden van het gratis spreekuur.

Toon op kaart (1)
x

SUS Smallingerland

Het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden, gehandicapten en minima Smalingerland (SUS) is er voor iedereen die hulp zoekt bij het aanvragen/invullen van b.v. WAO, WIA, WW, TW, WWB, AOW, Re-integratie en belastingzaken.

Toon op kaart (1)
x

Humanitas Thuisadministratie

Een vrijwilliger helpt je je financi?le zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet ??n keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje.

Vlaslaan
83
9244BZ
Beetsterzwaag