Mijn administratie

Heeft u moeite met uw administratie?

Vraag of iemand uit uw familie of een van uw kennissen u helpt.

Om uw administratie overzichtelijk te houden, opent u alle post meteen. Leg brieven, rekeningen en afschriften bij elkaar. Leg ze ook op datum. Laat vaste lasten als huur, gas en licht, tv en telefoon automatisch van uw bankrekening afschrijven. Pin een vast bedrag per week en niet meer. Zo krijgt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u bijhouden in een map met tabbladen of in een online huishoudboek.

Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo heeft u al uw geldzaken op één plek bij de hand.

Wijzer in geldzaken - huishoudboekjes

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?

Vraag hulp bij MEE Friesland of het Ouderenwerk van MOS. Of ga naar het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS). Kijk op de website voor een spreekuur in de buurt. Daar vindt u ook de openingstijden.

Wilt u een cursus volgen om te leren hoe u uw administratie op orde maakt?

Meldt u aan voor de cursus 'Budgetteren kun je leren' bij het Ping-loket. Het Ping-loket zit in het gemeentehuis en is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Krijgt u uw administratie niet meer op orde?

Vraag of iemand uit uw omgeving u helpt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met Humanitas. Zij hebben vrijwilligers die u kunnen helpen. De hulp van Humanitas heet Thuisadministratie. U kunt het probleem ook bespreken met SUS Smallingerland. Kijk op de website voor de locaties en tijden van het gratis spreekuur.