Mijn administratie

Heeft u moeite met uw administratie?

Vraag of iemand uit uw familie of een van uw kennissen u helpt.

Om uw administratie overzichtelijk te houden, opent u alle post meteen. Leg brieven, rekeningen en afschriften bij elkaar. Leg ze ook op datum. Laat vaste lasten als huur, gas en licht, tv en telefoon automatisch van uw bankrekening afschrijven. Pin een vast bedrag per week en niet meer. Zo krijgt u een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. Dit kunt u bijhouden in een map met tabbladen of in een online huishoudboek.

Op de website van het Nibud staat een stappenplan voor het bijhouden van een administratie. En op de website Wijzer in geldzaken vindt u een overzicht van online huishoudboekjes die u kunt gebruiken. Zo heeft u al uw geldzaken op één plek bij de hand.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financi?n van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financi?le en maatschappelijke dienstverlening.

Arthur van Schendelstraat
550
3511MH
Utrecht

Nibud: kostgeld

Informatie over kostgeld en de kostgeldberekening.

Nibud: huishoudbegroting

Adviezen voor een overzichtelijke begroting in de persoonlijke financi?n.

Nibud: kleedgeld

Informatie over het belang van kleedgeld. Richtlijnen voor het kleedgeldbedrag naar leeftijd.

Nibud: huishoudelijke uitgaven

Bespaaradviezen voor huishoudelijke uitgaven.

Nibud: grip op geld

Informatie over omgaan met geld. Informatie over een overzichtelijke administratie, inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven, de mogelijkheden voor extra inkomsten en het maken van een bespaarplan. Met persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Nibud: financi?le opvoeding

Beschrijving van financi?le opvoeding. Informatie over zak-, bel-, kleed- en kostgeld.

Rijksoverheid: voortgezet onderwijs

Informatie over de kwaliteit, de schoolkeuze, het lesgeld en de opbouw van het voortgezet onderwijs. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Rijksoverheid: kwaliteit van hoger onderwijs

Informatie over de kwaliteit en de erkende HBO opleidingen in Nederland. Informatie over associate-degree, de toelatingseisen, het collegegeld en de studiefinanciering. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Per Saldo: persoonsgebonden budget

Beschrijving van het persoonsgebonden budget. Informatie over de voorwaarden en de aanvraag mogelijkheden.

Rijksoverheid: kindgebonden budget

Informatie over het kindgebonden budget 2015. Informatie over de voorwaarden. Met rekenhulpen.

Wijzer in geldzaken: Hoe leer je je kind omgaan met geld?

Tips voor ouders om jongeren om te leren gaan met geld. Informatie over zakgeld en sparen.

Ping: persoonlijk financieel advies

Informatie over een persoonlijk financieel advies over een wijziging in de inkomstensituatie of wanneer het overzicht tussen inkomsten en uitgaven zoek is. Met een financi?le test.

Nederlandse Taalunie: inclusief onderwijs

Informatie over het onderwijs in Nederland, Vlaanderen en Suriname. Informatie over inclusief onderwijs. Informatie over de uitleg van de onderwijsterminologie.

Mijn Kinderarts: rugzakje

Beschrijving van het rugzakje. Informatie over de soorten hulp en het aanvragen van de leerling gebonden financiering.

Sociale Verzekeringsbank: persoonsgebonden budget

Brochures en formulieren over het persoonsgebonden budget.

Eerste Hulp bij Schulden: budgetbegeleiding

Informatie over budgetbegeleiding en -beheer.

Nibud: persoonlijk budgetadvies

Gratis online persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Rechtspraak: toeslagen

Informatie over hoe te handelen als de aanvraag voor een toeslag afgewezen is.

Regelhulp: opvoedingsondersteuning

Informatie over opvoedingsondersteuning voor de opvoeding van kinderen. Informatie over de babyuitkering, de kinderbijslag, de kinderopvangtoeslag, het persoonsgebonden budget, de tegemoetkoming schoolkosten en het lidmaatschap en kosten van het jeugdsportfonds.

Nibud: vakantiegeld

Informatie over vakantiegeld.Adviezen om slim te boeken, de prijschecker, de uitgaven na de vakantie, de begroting, de verzekering, pinnen en betaalautomaten, creditcards en de tarieven voor bellen, gebeld worden en sm-sen in en buiten Europa.

Nibud: studeren

Op een kind dat gaat studeren komt heel veel nieuwe informatie af. Wat kost een studie eigenlijk? Hoeveel lenen is verstandig? Wat betekent het financieel op jezelf gaan wonen financieel? Het Nibud zet op een rij wat je kunt verwachten.

Scholieren.nibud: kleedgeld: hoeveel?

Informatie over kleedgeld en richtlijnen voor de verstrekking.

Goedkooplekker: Goedkoop lekkere recepten en gerechten

Website met budgetgerechten.

Belastingdienst: toeslagen

Beschrijving van zorg-, huur,- kinderopvangtoeslag en het kindgebonden budget. Informatie over aanvragen en wijzigen. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Dienst Uitvoering Onderwijs: collegegeld

Informatie over het wettelijke - en het instellingscollegegeld. Informatie over de hoogte van de bedragen.

Heeft u hulp nodig bij het invullen van formulieren?

Vraag hulp bij MEE Friesland of het Ouderenwerk van MOS. Of ga naar het Steunpunt Uitkeringsgerechtigden en gehandicapten Smallingerland (SUS). Kijk op de website voor een spreekuur in de buurt. Daar vindt u ook de openingstijden.

Toon op kaart (5)
x

SUS Smallingerland

Het SUS is gratis en is er voor iedereen.
Het steunpunt met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie.
Inloop spreekuren (u kunt zonder afspraak binnen lopen) of telefonisch ? email contact .
Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.

Cli?ntenraad Smallingerland

Voor uitkeringsgerechtigden wwb en minima

Zuidkade
62 /1
9203CN
Drachten
Toon op kaart (1)
x

Sociaal Raadsliedenwerk

Het Sociaal Raadsliedenwerk (SRW) is een laagdrempelige voorziening waar mensen terecht kunnen voor professionele praktische hulp op met name sociaal juridisch terrein. Deze dienstverlening is kosteloos en is gericht op mensen die moeite hebben hun weg te vinden in onze complexe samenleving. In persoonlijke contacten, op goed bereikbare plaatsen, helpt het SRW inzicht te geven in de mogelijkheden en rechten van clienten en waar nodig problemen op te lossen.
Woont u in de gemeente Smallingerland dan kunt u terecht bij de gebiedsteams.

Trekschuit
20
8447CJ
Heerenveen
Toon op kaart (1)
x

SeniorWeb Drachten

Wij zijn een groep van 15 vrijwilligers die u graag leren omgaan met uw laptop, tablet en smartphone. In het wijkcentrum @Holdert beschikken we over een computerruimte met 5 PC's voor de lessen windows ,office, fotobewerking , onderhoud en beveiliging. U kunt hier ook terecht met al uw computervragen . In het wijkcentrum de Kouwe geven we cursus in tablet en smartphone gebruik en windows 7.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
Drachten
Toon op kaart (1)
x

MOS Ouderenwerk

De kracht van het advieswerk is dat mensen centraal staan en dat wordt gekeken naar alle aspecten van de woon- en leefsituatie. Heeft u vragen op gebied van wonen, zorg, financi?n, dienstverlening of welzijn?
Dan kunt u contact opnemen met de ouderenwerker. Deze brengt samen met u de vraag in kaart en bespreekt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

Onafhankelijke Seniorenvereniging Smallingerland

Het organiseren van sociale, culturele, recreatieve, educatieve en voorlichtende activiteiten.
Gevraagd en ongevraagd advies geven aan overheden, instellingen en organisaties aangaande het seniorenbeleid en de uitvoering daarvan.

Stelpswyk
103
9202BG
Drachten
Toon op kaart (1)
x

MEE Friesland afdeling Drachten

Wij bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden.

Sixmastraat
66
8932PA
LEEUWARDEN

Wilt u een cursus volgen om te leren hoe u uw administratie op orde maakt?

Meldt u aan voor de cursus 'Budgetteren kun je leren' bij het Ping-loket. Het Ping-loket zit in het gemeentehuis en is open van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur.

Krijgt u uw administratie niet meer op orde?

Vraag of iemand uit uw omgeving u helpt. Lukt dat niet? Neem dan contact op met Humanitas. Zij hebben vrijwilligers die u kunnen helpen. De hulp van Humanitas heet Thuisadministratie. U kunt het probleem ook bespreken met SUS Smallingerland. Kijk op de website voor de locaties en tijden van het gratis spreekuur.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Humanitas Thuisadministratie

Een vrijwilliger helpt je je financi?le zaken op orde te brengen en op orde te houden. Niet ??n keer, maar wekelijks. We zetten samen je inkomsten en uitgaven op een rij, gaan na waar je recht op hebt en maken een overzichtelijk huishoudboekje.

Vlaslaan
83
9244BZ
Beetsterzwaag

SUS Smallingerland

Het SUS is gratis en is er voor iedereen.
Het steunpunt met vragen over de sociale zekerheid, voorzieningen, werk en re-integratie.
Inloop spreekuren (u kunt zonder afspraak binnen lopen) of telefonisch ? email contact .
Vrijwilligers staan mensen met raad en daad terzijde.