Mijn kind

Denkt u dat uw kind psychische problemen heeft?

Kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland of ga naar het gebiedsteam Smallingerland.

Wilt u specialistische hulp?

Neem contact op met het gebiedsteam Smallingerland. Die kunnen u adviseren en wanneer nodig doorverwijzen naar specialistische hulp.

Maakt u zich zorgen over het gebruik van drugs of alcohol door uw kind?

Kijk op de website van het Centrum voor Jeugd en Gezin of op de website van Verslavingszorg Noord Nederland. Hier kunt u ook chatten.

Hebben de problemen te maken met school?

Ga naar de mentor of leerkracht van uw kind en vraag wat stappen zijn die de school zou kunnen zetten. Ook heeft iedere school in Smallingerland een contactpersoon van het Centrum voor Jeugd en Gezin. U kunt altijd bellen voor advies.