Mishandeling

Wordt u mishandeld? Of kent u iemand die mishandeld wordt?

Heeft u dringend hulp nodig? Bel 112.

Neem voor hulp (anoniem) contact op met Veilig Thuis. Zij geven informatie en advies. U kunt ook terecht bij Slachtofferhulp of uw huisarts. Op de pagina van Slachtofferwijzer vindt u meer hulporganisaties.

Gaat het om een kind? Ook kinderen kunnen bellen met Veilig Thuis. Maar bellen of chatten met de Kindertelefoon kan natuurlijk ook.

Doe altijd aangifte van mishandeling bij de politie. Wilt u liever anoniem een melding doen? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem.

Praten over uw situatie kan ook met een medewerker van Carins. Op de website Het luisterend oog kunt u chatten met een vrijwilliger.

Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.

Tesselschadestraat
2
8913HB
Leeuwarden

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Waalwijk

Juvans Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, ondersteunt mensen bij het omgaan met problemen en uitdagingen in het dagelijkse leven. Dit kan van korte, maar ook van langere duur zijn. Hierbij kan het gaan om relatieproblemen, de verwerking van ingrijpende gebeurtenissen, financi?le problemen en kwesties rond werk of school, gezondheid of eenzaamheid.

Balade
1
5142WX
Waalwijk

LEVANTOgroep Parkstad (RIMO)

LEVANTOgroep Parkstad biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. Wij richten ons daarbij altijd op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan.

Wij bieden ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid en Midden-Limburg. Zodat cli?nten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Willemstraat
119
6412AR
HEERLEN

Welzijngroep Sedna Emmen

Welzijngroep Sedna biedt hulp- en dienstverlening aan de inwoners van de gemeente Emmen. De klant/cli?nt is de burger die een beroep doet op de organisatie om op ??n van de levensgebieden wonen, weten, werken, zorg, welzijn en veiligheid zijn stuurkracht te vergroten.
Persoonlijke-, relationele-, maatschappelijke- en materi?le factoren dragen bij aan het verlies van zijn stuurkracht.
De klant is (een lid van) een huishouden, groep of organisatie.
Hij komt veelal met een combinatie van vragen op ??n of meerdere van de genoemde levensgebieden.
Er vindt een intake of analyse plaats.
Kernactiviteiten:
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening
* info & advies
* Algemeen maatschappelijk werk
* Schoolmaatschappelijk werk
* Bedrijfsmaatschappelijk werk
* Samenlevingsopbouw
* Jongerenwerk
* Sociaal cultureel werk
* Ouderenwerk
* Opbouwwerk
* Peuterspeelzaal werk

Parallelweg
36
7822GM
EMMEN
+31591680809

XONAR - Vrouwenopvang en -hulpverlening

Vrouwenopvang en hulpverlening werkt vraaggericht en biedt zorg op maat. Mishandelde en bedreigde vrouwen en eventuele kinderen kunnen terecht voor informatie, hulp, begeleiding en veilige opvang.

Neos

Neos is een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos werkt samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen.

Keizer Karel V Singel
45
5654NM
Eindhoven

GGD Gelderland-Zuid, vestiging Rivierenland

De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van iedereen, met speciale aandacht voor risicogroepen. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van ?lle inwoners te bevorderen. Het werkgebied van GGD Gelderland-Zuid bestaat uit de volgende gemeenten: Beuningen, Buren, Culemborg, Druten, Berg en Dal, Heumen, Maasdriel, Neder-Betuwe, Nijmegen, Tiel, Zaltbommel, West Betuwe, West Maas en Waal en Wijchen.
Daarnaast levert GGD Gelderland-Zuid de jeugdgezondheidszorg voor ouders, kinderen en jongeren van Mook en Middelaar. Het werkgebied omvat ruim 536.000 inwoners.

Kersenboogerd
2
4003BW
Tiel

Sterk Huis

Sterk Huis (voorheen Kompaan en De Bocht) is er voor kinderen, jongeren, vrouwen, mannen, gezinnen en pleeggezinnen.

Bij hulpvragen rondom veiligheid, ontwikkeling en opvoeding. (Ongerustheid over) kindermishandeling, huiselijk geweld, trauma, complexe scheidingen, misbruik, verwaarlozing, eerproblemen, jeugdprostitutie, sexting, tienermoeders. Preventie, diagnostiek, spoedhulp, behandeling, pleegzorg. Dichtbij en 24/7.

Rillaerse-Baan
75
5053EA
Goirle

Juvans, Gezondheidscentrum De Groote Wielen

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Groote Wielenlaan
85
5247JA
Rosmalen
+31736445995

Farent, De Biechten

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Vincent van Goghlaan
1
5246GA
Rosmalen
+31736445995

Mutsaersstichting - Vrouwenhulpverlening

Vrouwenhulpverlening biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan vrouwen en eventuele kinderen die hun thuissituatie hebben verlaten vanwege bedreiging, (seksueel) geweld en/of ernstige relationele problemen. Daartoe beschikt men over diverse crisiswoningen en wooneenheden.

Postweg
88
5915HB
Venlo

Juvans

Juvans is partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg en in de eerstelijns jeugdzorg. Daarnaast is zij partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Orthenseweg
2 D
5212XA
's-Hertogenbosch
+31736445995

Farent

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Rogier van der Weydenstraat
2
5213CA
's-Hertogenbosch
+31736445995

Zorgplaza Waalwijk, Candor Coach en Counselling

Relatietherapie ( EFT),Relatiecounselling, Conflictbemiddeling en Coaching.

Tuinstraat
2
5144NT
Waalwijk

Farent Noord, locatie MEE

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Sint Teunislaan
3
5231BS
's-Hertogenbosch
+31736445995

Juvans, Gezondheidscentrum De Schans

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Troelstradreef
160
5237DE
's-Hertogenbosch
+31736445995

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het hulpaanbod van Kwintes bestaat uit:
- Wonen
- Begeleiding thuis
- Maatschappelijke opvang
- Participeren in de maatschappij.

U kiest voor Kwintes als u problemen heeft op (meerdere) levensgebieden zoals financi?n, sociale contacten, de verzorging en opvoeding van uw kinderen of dreigende huisuitzetting.
Kwintes heeft specifieke kennis van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en huiselijk geweld. Voor mensen met een autistische kwetsbaarheid en voor ouders met thuiswonende kinderen zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar.

Uw vraag centraal
Kwintes biedt verschillende vormen van individuele begeleiding. Hierbij sluiten wij aan op uw vraag, zodat u (weer) regie op uw leven krijgt. De begeleiding vindt plaats in een eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes. De begeleiding kan kort en intensief zijn, maar ook langdurig als dat nodig is. Samen met uw begeleider kijkt u naar wat u zelf kunt, waar u begeleiding bij nodig heeft en wat uw sociale netwerk hierin kan betekenen.

Van Asch van Wijckstraat
1
3811LP
Amersfoort

Juvans, Kantoor Den Dungen / Sint-Michielsgestel

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

+31736445995

Juvans, Hulpverlening aan dak- en thuislozen

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Hinthamerstraat
141 A
5211MK
's-Hertogenbosch
+31736445995

Veiligheidshuis Kerkrade

Het Veiligheidshuis heeft als doel criminaliteit en overlast in het district te verminderen of te voorkomen. De veiligheidsbeleving onder de burgers moet verbeterd worden. Met veel ambitie zet het Veiligheidshuis zich daarvoor in.

Markt
33
6461EC
KERKRADE

Farent, Kantoor Hilvarenbeek

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Schoolstraat
38
5081VH
Hilvarenbeek
+31736445995

Juvans, Kantoor Heusden

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Kasteellaan
23
5256GV
Heusden
+31736445995

Farent, Kantoor Haaren

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Mgr Bekkersplein
2
5076AV
Haaren
+31736445995

Farent, Kantoor Oisterwijk

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Blokshekken
3
5061HA
Oisterwijk
+31736445995

Farent, Kantoor Moergestel

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Kloosterdreef
3
5066AA
Moergestel
+31736445995

Juvans, Kantoor Loon op Zand

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Doelen
2
5175CP
Loon op Zand
+31736445995

Juvans, Kantoor Kaatsheuvel

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Jacob Ruysdaelstraat
14
5171XH
Kaatsheuvel
+31736445995

Farent, Kantoor Vlijmen

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Nassaulaan
32 A
5251JC
Vlijmen
+31736445995

Synthese, hoofdlocatie Venray

Synthese is een onderneming voor zorg en welzijn geworteld in Noord- en Midden-Limburg. Wij bieden onder andere ondersteuning bij initiatieven in buurt, dorp of wijk. En bij het vormgeven van een aangename leefomgeving, inzet voor elkaar of individuele vragen over gevoel, relaties, werk en geld, opvoeden en gezin. We streven er naar dat iedereen meedoet.

Leunseweg
51
5802CG
Venray

Farent, Kantoor Schijndel

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Steeg
9 C
5482WN
Schijndel
+31736445995

Farent, Kantoor Rosmalen

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Hoff van Hollantlaan
1
5243SR
Rosmalen
+31736445995

Farent, locatie Aalburg

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Azaleastraat
26 L
4261CW
Wijk en Aalburg
+31736445995

Mutsaersstichting, hoofdlocatie

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte ori?ntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen ?f gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

Postweg
88
5915HB
Venlo

Farent, Kantoor Vught

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Secr. van Rooijstraat
1
5261EP
Vught
+31736445995

Farent, Wijkplein De Kiek

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Dageraadsweg
39
5213TM
's-Hertogenbosch
+31736445995

Farent, Wijkplein Boschveld

Juvans is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Zernikestraat
2
5223CD
's-Hertogenbosch
+31736445995

Farent, Wijkplein de Helftheuvel

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Helftheuvelpassage
115
5224AC
's-Hertogenbosch
+31736445995

Praktijk Lichtpunt

Praktijk voor MASSAGE-therapie, wellness, Sensi-therapie, nieuwetijdstherapie en coaching van jong en oud. Tevens Reiki-master.

Marijkelaan
25
5165TB
Waspik

Farent, Wijkplein Het Centrum

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Ploossche Hof
85
5233HG
's-Hertogenbosch
+31736445995

Farent, Wijkplein Nieuw Zuid

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Jac. van Looystraat
5
5216SB
's-Hertogenbosch
+31736445995

LEVANTOgroep Vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf Parkstad)

Blijf van mijn Lijf Parkstad is d? plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg.
Vrouwen en kinderen worden direct opgenomen, op een open en laagdrempelige manier. Er wordt een systeemgerichte aanpak gevolgd waarbij plegers van huiselijk geweld ook betrokken worden. Blijf van mijn Lijf Parkstad werkt met een vast team van gekwalificeerde medewerkers.

Blijf Groep

Blijf Groep biedt, co?rdineert en organiseert directe hulp op maat, thuis of in de opvang aan volwassenen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld en uitbuiting in relaties.

Tollensstraat
59 a
1053RS
Amsterdam

Farent, Wijkplein De Klepel

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Het Wielsem
1
5231BV
's-Hertogenbosch
+31736445995

Kadera

Kadera streeft naar een wereld zonder huiselijk geweld. Dit doen we door vrouwen en mannen en hun kinderen op te vangen en begeleiding bij mensen thuis te bieden, maar ook door voorlichting en trainingen te verzorgen. Daarnaast wil Kadera vooral iedereen in de samenleving stimuleren om zich in te zetten tegen huiselijk geweld, zowel bedrijven en organisaties als particulieren.

Terborchstraat
13
8011GD
Zwolle

Farent, Wijkwinkel Oudheusden

Farent is ?n partner in de keten van de eerstelijns geestelijke gezondheidszorg, de eerstelijns jeugdzorg ?n partner in de keten van instellingen en voorzieningen die tot doel hebben de leefbaarheid en sociale cohesie te bevorderen.

Kasteellaan
23
5256GV
Heusden
+31736445995

De luisterlijn regio zuid

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1500 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

SOAIDS Nederland

Bij de Aids Soa Infolijn kun je terecht voor al je vragen over veilig vrijen, soa's, anticonceptie. De Aids Soa Infolijn is al 30 jaar deskundig in informeren, ondersteunen en counselen. We zijn bereikbaar via de chat, per telefoon of via e-mail. Wil je liever anoniem blijven? Dat is geen enkel probleem.

Uitvaart Informatie Hulplijn

In het voorjaar van 2002 is de Stichting Centrum voor Uitvaartinformatie (SCU) opgericht. Deze stichting heeft tot doel alle informatie rondom overlijden, uitvaart en nazorg te bundelen en breed beschikbaar te stellen. Aanleiding voor dit initiatief was de ervaring van een aantal instellingen en organisaties dat er grote behoefte bestaat aan ??n loket waar dergelijke informatie wordt aangeboden. Tot dusver is de informatie erg versnipperd waardoor men vaak langs vele adressen moet om antwoorden op vragen te krijgen of deze soms zelfs helemaal niet kan vinden.

De SCU wil hiervoor een oplossing bieden. De stichting heeft geen winstoogmerk en wordt ondersteund door een aantal participanten en Vrienden van de SCU. De SCU heeft speciaal hiervoor de Uitvaart Informatie Hulplijn opgezet. De Uitvaart Informatie Hulplijn is er om snel gewenste informatie te verkrijgen over zaken rondom uitvaartzorg en een overlijden. De Uitvaart Informatie Hulplijn is 24 uur per dag, 7 dagen per week te bereiken.

De Uitvaart Informatie Hulplijn, een gratis telefoonnummer 0800?4444000 waar iedereen terecht kan met elke denkbare vraag over alles wat te maken heeft met overlijden, uitvaart en nazorg. Daarnaast kunt u uw vraag via onze website of per e-mail info@uitvaartinformatiehulplijn.nl aan ons stellen.

Stichting Labyrint In Perspectief

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

Stationsplein
125
3818LE
Amersfoort

Alcohol Infolijn

De Alcohol Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over alcohol en alcoholgebruik, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

Informatie beluisteren over alcohol kan, dag en nacht, 7 dagen per week. Een gesprek met een medewerker is mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 17:00.

De Alcohol Infolijn is neutraal en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Deskundige medewerkers geven informatie en advies. Als het nodig is verwijzen zij door voor meer hulp en informatie.

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen

Heeft u behoefte aan persoonlijk advies voor een veilige en zinvolle alternatieve aanpak van uw gezondheidsproblemen? De Infolijn Alternatieve Geneeswijzen informeert u vanuit het consumentenbelang omtrent de mogelijkheden en risico's van de diverse behandelwijzen.

De infolijn verstrekt betrouwbare adressen van artsen en therapeuten voor homeopathie, acupunctuur, natuurgeneeskunde enzovoorts. IAG wil u graag helpen zoeken naar een voor u geschikte behandelwijze en een bekwame arts of therapeut die deze toepast en doet dit het liefst telefonisch.

Infolijn Alternatieve Geneeswijzen is elke werkdag bereikbaar op 088-2424240 van 10:00 - 17:00 uur en op maandagavond van 19:00 - 21:00 uur.

Sch?nbergweg
59
1323GT
Almere

Drugs Infolijn

De Drugs Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over drugs en druggebruik, gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.

Informatie beluisteren over drugs kan, dag en nacht, 7 dagen per week. Een gesprek met een medewerker is mogelijk op werkdagen van 9:00 tot 17:00 uur.

De Drugs Infolijn is neutraal en alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld. Deskundige medewerkers geven informatie en advies. Als het nodig is verwijzen zij door voor meer hulp en informatie.

Toon op kaart (1)
x

AFAS Personal

AFAS Personal is jouw persoonlijke online huishoudboekje. Breng al je geldzaken samen op ??n plek. Veilig ?n helemaal gratis.
Krijg inzicht in je geldzaken, budgetteer voor elke situatie en beheer al je contracten.

Philipsstraat
9
3833LC
Leusden

KNMP

De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie is de beroeps- en brancheorganisatie voor apothekers.

Alexanderstraat
11
2514JL
's-Gravenhage
+31703106530

Apotheek.nl

Website van de brancheorganisatie van apothekers waarop informatie over ziekten, medicijnen en apotheken kan worden gezocht.

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis.

Newtonlaan
83
3584BP
Utrecht

Notaristelefoon

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notari?le Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Vertrouwenslijn voor de agrarische sector

De vertrouwenslijn 085-1303430 is kosteloos toegankelijk voor iedere Nederlandse agrari?r, die behoefte heeft aan het delen van een persoonlijk verhaal of aan een verwijzing naar professionele hulpverlening op sociaal-emotioneel vlak. De vertrouwenslijn is tevens kosteloos toegankelijk voor iedere erfbetreder die behoefte heeft aan informatie over de omgang met sociaal-emotionele problematiek op het boerenerf.

De vertrouwenslijn wordt continue bemand door professionals die vanuit hun functie dagelijks begeleiding bieden aan agrari?rs en hun omgeving. De beller kan rekenen op een professioneel, discreet en betrokken gesprek. De gesprekken zullen niet worden gedeeld met derden, vastgelegd of opgeslagen.

Klachten Informatie Centrum Luchtverkeer

Wij zijn een onafhankelijke stichting, die ten behoeve van de Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Maastricht, de Commissie AWACS Limburg, de Luchtverkeerscommissie Niederrhein en L?rmschutzkommission Niederrhein zorg draagt voor de registratie, behandeling, analyse en rapportage van klachten over vliegverkeer in de regio.

Vliegveldweg
94
6199AD
Maastricht-Airport

Ooglijn

De Oogvereniging is de pati?nten- en belangenorganisatie voor alle mensen met een oogaandoening in Nederland. De Ooglijn is een informatielijn voor iedereen die (zelf of in zijn of haar omgeving) te maken heeft met een visuele beperking of oogaandoening. De medewerkers van de Ooglijn geven informatie, persoonlijk advies en wijzen de weg in de wereld van oogartsen, optometristen, hulpmiddelen en meer. De Ooglijnmedewerker kan ook Wmo-ondersteuning bieden aan mensen met een oogaandoening bij het doen van een Wmo-aanvraag.

Meldknop.nl

Soms heb je hulp nodig om zo'n probleem op te lossen. Dan biedt Meldknop.nl je informatie en advies. Op deze site vind je informatie over en hulp bij internetproblemen over pesten, seks, misbruik en lastiggevallen. Op elk moment van de dag kun je naar deze website komen. Wij geven je informatie om te kijken of je je probleem zelf kunt oplossen.

Korrelatie

Bij Korrelatie werken deskundige en ervaren hulpverleners: maatschappelijk werkers en psychologen. De medewerkers werken volgens geldende standaarden en richtlijnen voor zorgvuldige en professionele hulpverlening.

Korrelatie is elke werkdag bereikbaar van 09:00 - 18:00 uur op 0900-1450 of via de chat.

Stationsplein
125
3818LE
Amersfoort

Trimbos-instituut

Het Trimbos-instituut is het landelijk kennisinstituut voor de geestelijke gezondheidszorg, de verslavingszorg en de maatschappelijke zorg.

Da Costakade
45
3521VS
Utrecht
+31302971111

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon een zelfstandige stichting en zijn er 7 locaties in Nederland. Op de locaties voeren vrijwilligers gesprekken met kinderen en jongeren.

Kinderen tussen 8 en 18 jaar kunnen elke dag van 14:00 - 20:00 uur bellen naar 0800-0432 (gratis en anoniem) of chatten met De Kindertelefoon.

Stationsstraat
19
5038EA
Tilburg

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.
Wij zijn de spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden we informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

Sparrenheuvel
38
3708JE
Zeist

Aids-SOA informatielijn

De Aids Soa Informatielijn is een landelijke hulp- en informatietelefoon voor mensen met vragen over hiv/aids en andere seksueel overdraagbare aandoeningen (soa).

Keizersgracht
392
1016GB
Amsterdam

De Kindertelefoon Nijmegen

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis. De Kindertelefoon is anoniem.

van Trieststraat
1 B
6512CW
NIJMEGEN

Fier!

Fier is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidsrelaties. We bieden hulp aan slachtoffers, getuigen en plegers van geweld dat plaatsvindt in relaties. Fier combineert gespecialiseerde zorg in een veilige/beschermde omgeving met een kennisfunctie (ontwikkel-, innovatie- en onderzoeksfunctie).

Onze expertisegebieden:
Huiselijk geweld
Kindermishandeling
Eergerelateerd geweld
Mensenhandel en loverboyproblematiek
(Vroegkinderlijke) traumatisering
Seksueel geweld
Vechtscheidingen/ hoog-risicoscheidingen
Ouderenmishandeling

Holstmeerweg
1
8936AS
LEEUWARDEN

Luchtsignaal

Met Luchtsignaal willen wij de deskundigheid en ervaring van STIVORO behouden. Met enthousiasme zetten wij ons in u op een persoonlijke, toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk effectief bewezen manier te ondersteunen bij het stoppen met roken.

De Ooglijn

De Ooglijn is opgericht voor iedereen die zelf of in zijn omgeving te maken heeft met een visuele beperking, oogaandoening of doofblindheid. Wij zijn er voor informatie of een vertrouwelijk gesprek.

De Luisterlijn

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

Grote Spui
35
3813EZ
Amersfoort

De Uitvaart Informatie Hulplijn

De Uitvaart Informatie Hulplijn is er om snel gewenste informatie te verkrijgen over zaken rondom uitvaartzorg en een overlijden.

Drugs Infolijn

De Drugs Infolijn geeft betrouwbare informatie en adviezen over drugs en druggebruik.

Spoed4Jeugd

Spoed4Jeugd biedt in Friesland spoedeisende (jeugd)hulp in crisissituaties die worden veroorzaakt door gedrag- of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen.

Infolijn Sensoor Lokaal

Bellen met de telefonische hulpdienst kan anoniem, dag en nacht, alle dagen van de week, het hele jaar door. Praten lucht op. Wanneer je pijn hebt of ergens over piekert, op de momenten dat je je alleen voelt of juist blij. Een steuntje in de rug wordt aangeboden. De hulp is vrijblijvend en anoniem.

Gay & Lesbian Switchboard

Landelijke informatie- en adviespunt voor alle vragen met betrekking tot homoseksualiteit, biseksualiteit en transgender leefstijl. Anoniem en vertrouwelijk! Switchboard is onderdeel van het COC, de organisatie voor lesbische vrouwen, homomannen, biseksuelen en transgenders.

Praatpaal Nijkerk

Kinderen en jongeren die te maken hebben met pesten, scheiding, ziekte of overlijden van dierbaren weten soms niet bij wie ze met hun verhaal of problemen terecht kunnen. Daarom is een eigen steunpunt voor hen belangrijk. De Praatpaal begeleidt kinderen en jongeren die tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Kinderen/jongeren en ouders kunnen bellen naar de Praatpaal en vrijwilligers van de Praatpaal bekijken dan samen met het kind/de jongere en de ouders hoe we het kind/de jongere het beste kunnen helpen.

De Praatpaal heeft een eigen ruimte waar het kind/de jongere kan komen praten en/of spelen. Zo kunnen ze even hun hart luchten als ze in een lastige situatie zitten.

De Praatpaal werkt met vrijwilligers. Wanneer er sprake is van ernstige of complexe problemen, adviseren we aan ouders en kind/jongere om contact op te nemen met huisarts of gebiedsteam.

Alcohol Infolijn

Alcoholinfo.nl is het startpunt voor betrouwbare informatie en al uw vragen over alcoholgebruik en alcoholvoorlichting. De Alcoholinfolijn voor informatie of een persoonlijk gesprek (anoniem).

Da Costakade
45
3521VS
Utrecht

de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

Hulplijn Radicalisering

Deze hulplijn is een initiatief en een uitwerking van de visie van het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) op het tegengaan van radicalisering.
Het SMN vindt het van groot belang dat de Marokkaanse gemeenschap haar eigen weerbaarheid tegen radicalisering organiseert en hier in openheid over spreekt. De Marokkaanse gemeenschap op lokaal niveau speelt hierin een sleutelrol.
De eigen kracht en netwerken van de lokale gemeenschap staan centraal bij deze hulplijn. Sleutel- en vertrouwenspersonen in eigen kring worden in stelling gebracht om ouders en familieleden te helpen en te ondersteunen bij het vinden van een oplossing voor radicalisering.

De Kindertelefoon Almelo

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis. De Kindertelefoon is anoniem.

Wierdensestraat
22
7607GJ
ALMELO

Regiopastor

Regiopastor is een telefonische hulplijn en een praatpaal voor uw problemen.
Mensen die een luisterend oor nodig hebben?hun ei kwijt willen. Heb je relatieproblemen? Zit je met de opvoeding van je kinderen? Heb je een verslaving?

Bernisse
28
8032BN
Zwolle

Rijksoverheid: alarmnummer 112

Beschrijving van het spoedeisende alarmnummer 112. Informatie over de werking, het gebruik en de sancties bij misbruik. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Word je mishandeld? Of weet je dat een ander kind wordt mishandeld?

Praat erover met iemand die je vertrouwt. Bijvoorbeeld iemand op school, zoals een leraar of je mentor. Elke school in Smallingerland heeft een contactpersoon van Carins. Die mag je altijd bellen en om advies vragen. Op de website kun je vinden wie de contactpersoon op jouw school is. Je mag ook altijd bellen naar Veilig Thuis en naar de Kindertelefoon.

Carins

Sinds 1 januari 2019 zijn het Wmo-loket, de gebiedsteams van het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Ping-loket van de gemeente Smallingerland samen een nieuwe organisatie: Carins.
In de gemeente Smallingerland is Carins de plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt bij:
- opvoeden en opgroeien
- zorg, wonen en welzijn
- inkomensvragen en schuldproblematiek
- meedoen en jezelf kunnen redden in de maatschappij

Moleneind ZZ
95
9203ZX
Drachten

De Kindertelefoon

De Kindertelefoon is een hulpdienst voor Kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Zij kunnen dagelijks bellen of chatten voor hulp, advies en ondersteuning bij vragen over o.a. pesten, mishandeling, relaties of problemen thuis.

Newtonlaan
83
3584BP
Utrecht

Veilig Thuis Friesland

Veilig Thuis geeft advies en biedt hulp bij huiselijk geweld, kindermishandeling en ouderenmishandeling.
Je kunt er terecht als je hulp zoekt of als je je zorgen maakt over een ander.

Tesselschadestraat
2
8913HB
Leeuwarden