Onbedoeld zwanger

Bent u onbedoeld zwanger?

Het is goed om erover te praten met mensen die u vertrouwt, bijvoorbeeld met uw huisarts, partner, familie of vrienden. Heeft u hulp nodig bij het nemen van een beslissing? Dan kunt u ook bij Fiom terecht.

Ook kunt u contact opnemen met het Centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland.

Fiom

Specialist bij ongewenste zwangerschap en afstammingsvragen.

Kruisstraat
1
5211 DT
's Hertogenbosch
Wilt u eerst informatie en advies over zwangerschap?

Overleg met uw huisarts, of neem contact op met het Centrum voor Jeugd en gezin. Zij weten ook waar u specialistische hulp kunt krijgen. U kunt ook contact opnemen met het centrum Seksuele Gezondheid Noord Nederland voor meer informatie.

Wilt u de zwangerschap laten beëindigen?

Informatie en advies vindt u op de websites van het centrum voor Jeugd en Gezin Smallingerland, CSGNN en FIOM. Maak altijd een afspraak bij uw huisarts.

Heeft u een verwijzing nodig?

Vraag een verwijzing aan uw huisarts.