Organisaties

Filters
Er zijn 20 resultaten gevonden.
X Begint met: L
Toon op kaart (4)
x

De Lawei

Postbus
24
9200AA
DRACHTEN

De Luisterlijn

In het holst van de nacht, in de vroege ochtend of op een feestdag. De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

Grote Spui
35
3813EZ
Amersfoort

de Luisterlijn

De Luisterlijn is dag en nacht, het hele jaar door, bereikbaar voor mensen die behoefte hebben aan een vertrouwelijk gesprek. Per mail, alle dagen van de week per chat en 24/7 per telefoon. Met dank aan ruim 1200 vrijwilligers die daarvoor training en begeleiding krijgen door deskundige beroepskrachten.

De luisterlijn Limburg

Sensoor Limburg is dag en nacht bereikbaar voor een anoniem, vertrouwelijk gesprek.

Lancelots.nl

Lancelots informeert en inspireert ondernemende zelfstandigen. Ontwikkel je kennis - ontmoet collega's - train je vaardigheden.

Landelijk Steunpunt Verlies

Als er iemand in je omgeving is overleden, komt er een heleboel op je af. Wanneer je een directe nabestaande bent, moet je meteen heel veel dingen regelen. Het is dan moeilijk ook ruimte te hebben voor alle emoties die je voelt.

Barchman Wuytierslaan
89
3819AB
Amersfoort

Landelijkcentrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie: eetstoornissen

Beschrijving van eetstoornissen. Informatie over het ontstaan, de co-morbiditeit, de diagnose, de behandelmogelijkheden en de prognose.

Landelijke Studenten Vakbond

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale vakbonden, die op landelijk niveau de belangen van studenten behartigt. Dit doen we door in gesprek te gaan met de landelijke politiek en belangenorganisaties, door studenten te voorzien van juridisch advies, studenten te trainen in bepaalde vaardigheden en door onze lokale lidbonden te ondersteunen.

Drieharingstraat
6
3511BJ
Utrecht

Leerhuis Culemborg

Je kunt bij het Leerhuis terecht om:

? De Nederlandse taal te leren spreken, lezen en schrijven
? Te oefenen met rekenen en om te leren gaan met geld
? Te leren werken met de computer
? Je papieren op orde te brengen en om te leren gaan met geld

Maar je kunt ook:

? Nieuwe contacten maken
? Hulp krijgen bij het vinden van vrijwilligerswerk en bij solliciteren
? Praten over gezondheid en gezond bewegen
? Met andere ouders praten over opvoeding

Heb je een andere vraag, waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt, stel hem gerust. Nieuwe idee?n voor activiteiten zijn altijd welkom!

We zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten binnen het Leerhuis als maatje of als begeleider van een groep.

Heimanslaan
2
4102JA
Culemborg

Leger des Heils Noord

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie.
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit twaalf werkeenheden en 256 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.

Laan Corpus den Hoorn
108
9728JR
Groningen
+31503172699

Leren enn werken: ervaringscertificaat

Beschrijving van een ervaringscertificaat. Informatie over de voordelen, het EVC-traject, het ervaringsprofiel en de kosten. Met videofilmpje.

LEVANTOgroep Parkstad (RIMO)

LEVANTOgroep Parkstad biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. Wij richten ons daarbij altijd op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan.

Wij bieden ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid en Midden-Limburg. Zodat cli?nten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Willemstraat
119
6412AR
HEERLEN

LEVANTOgroep Vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf Parkstad)

Blijf van mijn Lijf Parkstad is d? plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg.
Vrouwen en kinderen worden direct opgenomen, op een open en laagdrempelige manier. Er wordt een systeemgerichte aanpak gevolgd waarbij plegers van huiselijk geweld ook betrokken worden. Blijf van mijn Lijf Parkstad werkt met een vast team van gekwalificeerde medewerkers.

LICG

Het LICG is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier maar ook daarna.

Postbus
86
3770AB
Barneveld

LOI

Instituut voor thuisstudie. Opleidingen op de nivo's: University, HBO, MBO, Voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen er cursussen gevolgd worden.

Leidsedreef
2
2352BA
Leiderdorp

Loket Leerplicht en kwalificatieplicht Smallingerland

De leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht.

Gauke Boelensstraat
2
9203RM
DRACHTEN

Loonwijzer: inzicht in salaris

De loonwijzer geeft inzicht in het bruto- en nettosalaris, de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en het minimum maandloon. Met enqu?te en zelftest. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Luchtsignaal

Met Luchtsignaal willen wij de deskundigheid en ervaring van STIVORO behouden. Met enthousiasme zetten wij ons in u op een persoonlijke, toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk effectief bewezen manier te ondersteunen bij het stoppen met roken.

Stichting Labyrint In Perspectief

Wij zetten ons in voor familie en vrienden van mensen met psychische of psychiatrische problemen. Met name voor hen die, doordat ze overbelast raken, zelf ook hulpvrager worden of dreigen te worden. We gebruiken onze ervaringsdeskundigheid om hen op weg te helpen.

Stationsplein
125
3818LE
Amersfoort