Organisaties

Filters
Er zijn 37 resultaten gevonden.
X Begint met: N
Toon op kaart (6)
x

Dental Art

Bij Dental Art kunt u voor elke controle, behandeling of vervolgafspraak snel terecht op een moment dat het ? past. Dental Art heeft ervaren tandartsen en specialisten voor:
Algemene tandheelkunde
Kindertandheelkunde
Orthodontie
Prothese, kroon en brugwerk
Cosmetische (esthetische) tandheelkunde
Vullingen
Wortelkanaalbehandelingen
Extracties
Preventie

Uth?f
11
9202HL
Drachten

Nationale Hypotheek Garantie

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financi?le risico?s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.

Stadsplateau
13
3521AZ
Utrecht

Nationale Vacaturebank

Vacaturesite voor vraag en aanbod van banen in heel Nederland.

Rozenburglaan
9
9727DL
Groningen

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.

Noordereinde
60
1243JJ
's-Graveland

Nederlandse Spoorwegen

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Zij vergelijken steeds vaker de voor- en nadelen van verschillende reismogelijkheden en nemen de te besparen tijd, geld en inspanning in hun afweging mee. Bestemmingen moeten in elk geval gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarbij worden ook door de samenleving steeds hogere eisen gesteld aan leefbaarheid, veiligheid en een schoon milieu.

Laan van Puntenburg
100
3511ER
Utrecht

Nederlandse Spoorwegen: aangepast reizen

informatie over het online aanvragen voor hulp bij het vervoer voor mensen met een functiebeperking.

Nederlandse Spoorwegen: begeleiderskaart

Informatie over de ov-begeleider en de ov-begeleiderskaart. Informatie over de voorwaarden, het aanvragen, het verlengen en de toegangspas van de begeleider.

Nederlandse Vereniging van Makelaars

Informatie van de grootste makelaarsvereniging over woningen kopen, verkopen, verhuren en taxeren.

Neos

Neos is een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos werkt samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen.

Keizer Karel V Singel
45
5654NM
Eindhoven

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland. Palliatieve terminale zorg in de gemeenten: Achtkarspelen (Buitenpost) Ooststellingwerf (Oosterwolde) Opsterland (Beetsterzwaag) Smallingerland (Drachten) Tytjerksteradiel.

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financi?n van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financi?le en maatschappelijke dienstverlening.

Arthur van Schendelstraat
550
3511MH
Utrecht

Nibud: financi?le opvoeding

Beschrijving van financi?le opvoeding. Informatie over zak-, bel-, kleed- en kostgeld.

Nibud: grip op geld

Informatie over omgaan met geld. Informatie over een overzichtelijke administratie, inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven, de mogelijkheden voor extra inkomsten en het maken van een bespaarplan. Met persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Nibud: huishoudbegroting

Adviezen voor een overzichtelijke begroting in de persoonlijke financi?n.

Nibud: huishoudelijke uitgaven

Bespaaradviezen voor huishoudelijke uitgaven.

Nibud: huurtoeslag

Informatie over de huurtoeslag.

Nibud: kinderopvang

Beschrijving van kinderopvang en de Wet kinderopvang. Informatie over de kosten en de kinderopvangtoeslag.

Nibud: kleedgeld

Informatie over het belang van kleedgeld. Richtlijnen voor het kleedgeldbedrag naar leeftijd.

Nibud: kosten kinderopvang

Informatie over de kosten van kinderopvang. Met rekenmodule.

Nibud: kostgeld

Informatie over kostgeld en de kostgeldberekening.

Nibud: leningen

Beschrijving van vormen van geld lenen. Informatie over een doorlopend krediet, persoonlijke lening, roodstand, flitskrediet, huurkoop, postorderbedrijf/thuiswinkelorganisaties, klantenkaarten, creditcards, leasen, lenen met onderpand en hypotheken. Informatie over lenen aan anderen en een lening afsluiten. Met de Risicometer Lenen om te kijken of de lening in het budget/begroting past.,

Nibud: op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Informatie van het Nibud over regelingen en subsidies waarvoor men in aanmerking kan komen. Op de site kunnen berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van inkomen, huur- en zorgtoeslag, kosten kinderopvang, loon- of uitkeringsstrook en inkomstenbelasting.

Nibud: persoonlijk budgetadvies

Gratis online persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Nibud: studeren

Op een kind dat gaat studeren komt heel veel nieuwe informatie af. Wat kost een studie eigenlijk? Hoeveel lenen is verstandig? Wat betekent het financieel op jezelf gaan wonen financieel? Het Nibud zet op een rij wat je kunt verwachten.

Notaristelefoon

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notari?le Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Novadic-Kentron Tilburg

Novadic-Kentron Netwerk voor Verslavingszorg is h?t expertisecentrum op het gebied van gebruik van middelen, verslaving en verslavingszorg. Voor informatie, advies en hulp bij problemen door alcohol, drugs, gokken, gamen of andere leefstijlproblemen.

Jan Wierhof
14
5017JD
Tilburg
+31135837501

Novae - locatie Drachten

Iedereen kan in de situatie terechtkomen dat hij of zij meer alcohol of middelen gebruikt dan goed is. Als u merkt dat u regelmatig meer drinkt of gebruikt dan u zich had voorgenomen en het niet lukt om te minderen of te stoppen dan kunt u last krijgen van o.a. gezondheids- en en relatieproblemen. U kunt hier iets aan doen

Burgemeester Wuiteweg
140 b
9203KP
DRACHTEN

Novalix Bewindvoering B.V.

Novalix Bewindvoering B.V. is een klein, toegewijd bedrijf, dat mensen helpt om hun financi?n weer op orde te krijgen. Hebt u meer uitgaven dan inkomen en ziet u geen uitweg? Dan helpen wij u om weer financieel gezond te worden. Dat doen we door middel van bewindvoering, budgetbeheer, hulp bij schuldsanering, deskundige informatie en advisering.

Postmastraat
54
4105DW
Culemborg

NOVIzorg

NOVIzorg is een organisatie die kleinschalige dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking (lichamelijke beperkingen, NAH, Parkinson, CVA, verstandelijke beperkingen, psychiatrische aandoeningen en psychogeriatrische aandoeningen). Wij ondersteunen alle leeftijdscategorie?n, van 17 tot circa 85 jaar.

Bij NOVIzorg staat de cli?nt centraal, niet met z'n beperkingen,
maar met z'n mogelijkheden. Daarom gaat de zorg die wij leveren uit van de persoon zelf en mag u onze zorg zonder meer maatwerk noemen. NOVIzorg heeft een speciale kijk op zorg. Bij NOVIzorg komen diverse groepen cli?nten in ??n gebouw samen, en wordt de individuele ontwikkeling van cli?nten
gestimuleerd. Dat doen we door een professionele cognitieve training (training van het denkproces) in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden.
We kijken daarbij indringend naar de mogelijkheden van cli?nten en minder naar hun beperkingen. We laten cli?nten zoveel mogelijk zelf kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen, waardoor een vorm van dagbesteding ontstaat waarop cli?nten veel invloed hebben. Dat laatste, in combinatie met de kleine groepen en de huiselijke sfeer, maakt dat onze dagbesteding
als zeer prettig, maar ook als zeer doelmatig wordt ervaren.

Grubbelaan
22
6431GH
Hoensbroek
+31455234067

NOVIzorg, Afasiecentrum Hoensbroek- Adelante

In samenwerking met Adelante Zorggroep biedt NOVIzorg zorg aan mensen met een afasie in het Afasiecentrum Parkstad Limburg. Het Afasiecentrum is gevestigd in NOVIzorg Hoensbroek-Adelante (revalidatiecentrum) aan de Reigerstraat 0 te Hoensbroek. Het Afasiecentrum Parkstad Limburg is
erkend door de Afasie Vereniging Nederland (AVN). De AVN biedt ondersteuning bij het opzetten van afasiecentra in Nederland. Zij ziet erop toe dat de kwaliteit in alle afasiecentra gelijk is. Meer informatie hierover vindt u op www.afasie.nl.

Het afasiecentrum biedt:
? professionele vraaggerichte zorg voor mensen vanaf 18 jaar die beperkt zijn in
de communicatie door NAH en hulp willen om beter te functioneren in de maatschappij;
? kennis en informatie aan eenieder die geconfronteerd wordt met afasie of communicatiestoornissen door NAH;
? een steunpuntfunctie en lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun
mantelzorgers.

Zandbergsweg
111
6432CC
Hoensbroek
+31455234067

NOVIzorg, Dementie: Sport & Begeleiding Heerlen

Biedt sport & begeleiding voor mensen met dementie.

Geerstraat
42
6411NS
Heerlen
+31455234067

NOVIzorg, Heerlen Centrum

NOVIzorg is een organisatie die kleinschalige dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking (lichamelijke beperkingen, NAH, verstandelijke beperkingen, psychiatrische aandoeningen en psychogeriatrische aandoeningen). Wij ondersteunen alle leeftijdscategorie?n, van 17 tot circa 85 jaar.

Bij NOVIzorg staat de cli?nt centraal, niet met z?n beperkingen, maar met z?n mogelijkheden. Daarom gaat de zorg die wij leveren uit van de persoon zelf en mag u onze zorg zonder meer maatwerk noemen. NOVIzorg heeft een speciale kijk op zorg. Bij NOVIzorg komen diverse groepen cli?nten in ??n gebouw samen, en wordt de individuele ontwikkeling van cli?nten gestimuleerd. Dat doen we door een professionele cognitieve training (training van het denkproces) in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden. We kijken daarbij indringend naar de mogelijkheden van cli?nten en minder naar hun beperkingen. We laten cli?nten zoveel mogelijk zelf kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen, waardoor een vorm van dagbesteding ontstaat waarop cli?nten veel invloed hebben. Dat laatste, in combinatie met de kleine groepen en de huiselijke sfeer, maakt dat onze dagbesteding als zeer prettig, maar ook als zeer doelmatig wordt ervaren.

Geerstraat
42
6411NS
Heerlen
+31455234067

NOVIzorg, NAH: Sport & Begeleiding- Adelante

Dit gespecialiseerde programma voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), ondersteunt de cli?nt in het verbeteren van zijn / haar zelfredzaamheid op de volgende gebieden:
? Fysiek: het behouden en uitbreiden van fysieke mogelijkheden en van conditie ondanks en dankzij de persoonlijke beperking.
? Functioneel: begeleiding bij het leren omgaan met en het verkrijgen van inzicht in het (verloop van het) ziektebeeld.
? Sociaal: opbouwen en uitbreiden van oude of nieuwe contacten en lotgenotencontact in een sportieve (niet zorg gerelateerde) omgeving.

Programmaonderdelen:
- Sportieve activiteiten
- Ontspanningsactiviteiten
- Psycho-educatie.
- Cognitieve training

Dit gespecialiseerde programma vindt plaats in Adelante, Reigerstraat 0, 6432 HL in Hoensbroek.

Zandbergsweg
111
6432CC
Hoensbroek
+31455234067

NOVIzorg, Parkinson: Sport & Begeleiding- Adelante

Dit gespecialiseerde programma voor mensen met de ziekte van Parkinson, ondersteunt de cli?nt in het verbeteren van zijn / haar zelfredzaamheid op de volgende gebieden:
? Fysiek: het behouden en uitbreiden van fysieke mogelijkheden en van conditie ondanks en dankzij de persoonlijke beperking.
? Functioneel: begeleiding bij het leren omgaan met en het verkrijgen van inzicht in het (verloop van het) ziektebeeld.
? Sociaal: opbouwen en uitbreiden van oude of nieuwe contacten en lotgenotencontact in een sportieve (niet zorg gerelateerde) omgeving.

Programmaonderdelen:
- Sportieve activiteiten
- Ontspanningsactiviteiten
- Psycho-educatie.

Dit gespecialiseerde programma vindt plaats in Adelante, Reigerstraat 0, 6432 HL in Hoensbroek.

Zandbergsweg
111
6432CC
Hoensbroek
+31455234067

NS - reisplanner Xtra app

Van je huis naar je afspraak in de stad, van je werk naar je strandhuisje; plan je reis overal naartoe met de NS app. De meest complete app om al je reizen van deur tot deur te plannen. Check onderweg waar je bus of trein nu rijdt, kijk of er een OV-fiets beschikbaar is en ontdek nog veel meer handige extra?s.

NTI

Instituut voor afstandsonderwijs. Het NTI biedt ruim 850 opleidingen en cursussen aan, van korte cursus tot volledige masteropleiding.