Organisaties

Filters
Er zijn 129 resultaten gevonden.
X Begint met: Z
Toon op kaart (3)
x

De Zonnebloem

De Nationale Vereniging De Zonnebloem is een landelijke vrijwilligers organisatie die zich inzet voor langdurig lichamelijk zieken, lichamelijk gehandicapten en hulpbehoevende ouderen.

Zorgvlietstraat
491
4834NH
Breda

De Zonnebloem, afd. Drachten

De Zonnebloem is er voor iedereen die door een fysieke beperking niet meer in de gelegenheid is zelfstandig een activiteit te ondernemen, ?f daardoor in een isolement dreigt terecht te komen. Daarvoor organiseren we activiteiten, zoals b.v. een gezellige middag of een uitje naar allerlei gelegenheden. Ook is het mogelijk om 'kleinschalig' op stap te gaan met ??n persoon of een klein groepje personen naar b.v. een theater of museum. Ten slotte is het mogelijk, dat mensen, die niet meer uit huis (kunnen) komen bezocht worden door een vrijwilliger.

Leppa
59
9204JC
DRACHTEN

Vereniging Ziekte van Hirschsprung: ziekte van Hirschsprung

Beschrijving van de ziekte van Hirschsprung. Informatie over de oorzaak, de symptomen, het onderzoek, de diagnose, de behandeling en de prognose. Met afbeeldingen.

Z?y?u Sh?b?o (Liberty Times)

Nationaal, wereld-, politiek, maatschappelijk, financieel, sport-, entertainment- en lifestylenieuws in het Chinees, traditioneel Han, uit de Taiwanese krant Z?y?u Sh?b?o.

Zaman

Nationaal, wereld-, politiek, economisch en maatschappelijk nieuws in het Bulgaars en Turks uit de Bulgaarse krant Zaman. Er is ook een internationale online editie.

Zeeuws Archief: Watersnoodramp 1953

Informatie over de watersnoodramp in 1953. Uitgebreid overzicht van de gebeurtenissen, de hulpverlening en de feiten en cijfers over slachtoffers.

Zeeuwse Bibliotheek: Watersnoodramp 1953

Dossier Watersnoodramp 1953 met titels van boeken en audiovisueel materiaal.

Zeit Online

Onafhankelijk nationaal, wereld-, politiek, economisch, maatschappelijk, cultuur- en entertainmentnieuws uit het grote, onafhankelijke en liberale Duitse weekblad voor nieuws en politieke analyses, Die Zeit. Doelgroep van Die Zeit zijn de hoger opgeleiden.

Zerkalo

Nationaal, wereld-, politiek, economisch, cultuur-, maatschappelijk en sportnieuws in het Azerbeidzjaans uit de Azerbeidzjaanse krant Zerkalo.

Ziarul Financiar

Financieel en economisch nieuws uit de Roemeense zakenkrant Ziarul Financiar.

Ziekenhuis Nij Smellinghe

In Zuidoost-Friesland biedt ziekenhuis Nij Smellinghe de zorg aan de inwoners die voornamelijk afkomstig zijn uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland, Achtkarspelen, Ooststellingwerf, Tietjerksteradeel, Marum en Grootegast.

Compagnonsplein
1
9202NN
DRACHTEN

Ziekenhuis.nl: lichen planus

Beschrijving van lichen planus. Informatie over het ontstaan, de verschijnselen, de behandeling en de prognose.

Ziekenhuis.nl: operatie aan de neus

Informatie over storingen van de neusfunctie en de verschillende operatiemogelijkheden.

Ziekenhuis: actinische keratosen

Beschrijving van actinische keratosen. Informatie over het ontstaan, de verschijnselen, de behandeling en de prognose.

Ziekenhuis: ADHD bij volwassenen

Beschrijving van ADHD bij volwassenen. Informatie over de kenmerken, de oorzaken, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Tips voor de pati?nt en zijn omgeving.

Ziekenhuis: amputatie

Beschrijving van een amputatie. Informatie over de operatie, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: atopisch eczeem

Beschrijving van atopisch eczeem. Informatie over de oorzaken, de symptomen, de diagnose en de behandeling.

Ziekenhuis: atroscopie

Beschrijving van een artroscopie in de knie. Informatie over de diagnose, de behandeling en de nazorg.

Ziekenhuis: biopsie

Beschrijving van de gang van zaken tijdens een biopsie en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: bloedonderzoek

Beschrijving van een bloedonderzoek. Informatie over de gang van zaken en het doel van het onderzoek. Met afbeeldingen.

Ziekenhuis: bloedtransfusie

Beschrijving van een bloedtransfusie. Informatie over de veiligheid en de mogelijke bijwerkingen.

Ziekenhuis: borstreconstructie

Beschrijving van een borstcorrectie. Informatie over de voorbereiding, de prothesemogelijkheden, de verwachtingen, de risico's en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: borstvergroting

Beschrijving van een borstvergrotende operatie. Informatie over het voorbereidend gesprek, de operatie, de verwachtingen en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: borstverkleining of borstversteviging

Informatie over de gang van zaken tijdens een borstverkleining of borstversteviging.

Ziekenhuis: borstvorming bij mannen

Beschrijving van borstvorming bij mannen. Informatie over de mogelijke oorzaken, de diagnose, het onderzoeken de diverse behandelingsmogelijkheden met de eventuele complicaties.

Ziekenhuis: bronchoscopie

Beschrijving van een bronchoscopie. Informatie over de voorbereiding, het onderzoek, de werkwijze, de mogelijke complicaties en de nazorg. Met videofilmpje.

Ziekenhuis: buikwandbreuken

Beschrijving van buikwandbreuken. Informatie over de behandeling en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: dauwworm

Beschrijving van dauwworm. Informatie over de oorzaken, de verschijnselen en de behandeling. Adviezen voor ouders of verzorgers.

Ziekenhuis: dermabrasie

Beschrijving van dermabrasie. Informatie over de behandeling en de nazorg.

Ziekenhuis: dermatomyositis

Beschrijving van dermatomyositis bij kinderen en volwassenen. Informatie over het ontstaan, de symptomen, de diagnose en de behandeling. Informatie over de verschillen bij kinderen en volwassenen.

Ziekenhuis: diabetische retinopathie

Beschrijving van diabetische retinopathie. Informatie over het onderzoek, de behandeling en de nazorg. Met videofilmpje.

Ziekenhuis: diabetische voet

Beschrijving van een diabetische voet. Informatie over het ontstaan, de oorzaken, de verschijnselen, de behandeling en de preventie.

Ziekenhuis: droge ogen

Beschrijving van droge ogen. Informatie over de klachten, de oorzaak en de behandeling. Met preventietips.

Ziekenhuis: echografie van de prostaat

Beschrijving van een echografie van de prostaat. Informatie over de voorbereiding, het onderzoek, de biopsie en de nazorg.

Ziekenhuis: ejectiefractiebepaling

Beschrijving van een ejectiefractiebepaling. Informatie over het doel, de voorbereiding en het onderzoek.

Ziekenhuis: electromyogram

Beschrijving van een electromyogram. Informatie over het doel, de voorbereiding en het onderzoek,

Ziekenhuis: elektroconvulsietherapie

Beschrijving van elektroconvulsietherapie. Informatie over de indicaties, de voorbereiding, de behandeling, de mogelijke risico's en de bijwerkingen.

Ziekenhuis: elektroshock behandeling

Beschrijving van een elektroshock behandeling.

Ziekenhuis: endoscopie

Beschrijving van soorten endoscopie?n. Informatie over de verschillende endoscopische onderzoeken.

Ziekenhuis: etalagebenen

Beschrijving van etalagebenen. Informatie over de klachten en de verschillende behandelmogelijkheden met de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: facelift

Beschrijving van een facelift. Informatie over de ingreep, de mogelijke complicaties. Informatie over een boven- en onderooglidcorrectie.

Ziekenhuis: fluorescentie angiografie

Beschrijving van fluorescentie angiografie. Informatie over de behandeling en de nazorg.

Ziekenhuis: ganglion aan de pols

Beschrijving van een ganglion aan de pols. Informatie over de diagnose en de behandelingsmogelijkheden.

Ziekenhuis: gebroken pols bij een volwassene

Beschrijving van een gebroken pols bij een volwassene. Informatie over de soorten breuken, de behandeling, de nazorg en de mogelijke complicaties. Met afbeelding.

Ziekenhuis: gescheurde achillespees

Beschrijving van een gescheurde achillespees. Informatie over de diagnose, het onderzoek, de behandelingsmogelijkheden, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: glasvochttroebeling

Beschrijving van glasvochttroebeling. Informatie over de oorzaken de symptomen, de risico's en de behandeling.

Ziekenhuis: glaucoom

Beschrijving van glaucoom. Informatie over de oorzaken, de verschillende soorten glaucoom, het onderzoek en de behandeling.

Ziekenhuis: haarnestcyste

Beschrijving van een haarnestcyste. Informatie over de behandelingsmogelijkheden.

Ziekenhuis: haperende vinger

Beschrijving van een haperende vinger. Informatie over de diagnose, het onderzoek en de verschillende behandelingsmogelijkheden.

Ziekenhuis: hemochromatose

Beschrijving van hemochromatose. Informatie over de oorzaak, de verschijnselen en de behandeling.

Ziekenhuis: hernia van de rug

Anatomie van de wervelkolom. Beschrijving van een hernia. Informatie over de verschijnselen, de diagnose, de diverse operatietechnieken en de nazorg.

Ziekenhuis: herpes simplex

Beschrijving van herpes simplex. Informatie over het ontstaan, de besmetting, de behandeling en de vooruitzichten. Met afbeelding.

Ziekenhuis: hersenletsel

Beschrijving van een hersenletsel. Informatie over de behandeling, de complicaties, de gevolgen en de prognose.

Ziekenhuis: hersentumoren

Beschrijving van hersentumoren. Informatie over het ontstaan, de symptomen, het onderzoek, de behandeling met de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: hersenvliesgezwel

Beschrijving van een meningeoom. Informatie over de verschijnselen, het onderzoek en de behandeling.

Ziekenhuis: heupluxatie

Beschrijving van een heupluxatie. Informatie over de behandeling.

Ziekenhuis: heupprothese

Beschrijving van de klachten bij een versleten heup. Informatie over de voorbereiding, de operatie en de nazorg.

Ziekenhuis: hoornvliesbeschadiging

Beschrijving van een hoornvliesbeschadiging. Informatie over de behandeling, de mogelijke complicaties en de prognose.

Ziekenhuis: hoornvliestransplantatie

Anatomie van het hoornvlioes. Oorzaken van hoornvliestroebeling. Beschrijving van een hoornvliestransplantatie. Informatie over de voorbereiding, de operatie en de nazorg.

Ziekenhuis: inleiden bevalling

Informatie over de redenen om een bevalling in te leiden, de voorbereiding, het inleiden en ie mogelijke risico's en complicaties.

Ziekenhuis: keizersnede

Beschrijving van een keizersnede. Informatie over de verschillende soorten verdoving, de operatie en de nazorg.

Ziekenhuis: knieaandoeningen

Anatomie van knie. Beschrijving van de meest voorkomende knieklachten, de onderzoeken en de behandelingsmogelijkheden.

Ziekenhuis: knieprothese

Beschrijving van slijtage aan de knie. Informatie over de oorzaken, de klachten, de operatie en de nazorg. Informatie over de de oorzaken, gevolgen van de verschillende prothesen en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: knobbeltje in de borst

Anatomie van de borst. Beschrijving van een knobbeltje in de borst. Informatie over goedaardige- en kwaadaardige tumoren, de diverse onderzoeken en de behandeling.

Ziekenhuis: lasertherapie voor de huid

Beschrijving van cosmetische lasertherapie. Informatie over de behandeling, de nazorg, de vergoeding en de resultaten en verwachtingen.

Ziekenhuis: lichen sclerosus

Beschrijving van lichen sclerosus. Informatie over het ontstaan, de verschijnselen, de diagnose en de behandeling.

Ziekenhuis: liposuctie

Beschrijving van een liposuctie. Informatie over de werkwijze, de mogelijkheden, de verwachtingen, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: littekenbreuk

Beschrijving van een littekenbreuk. Informatie over de diagnose, het onderzoek, de operatie, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: littekencorrectie

Beschrijving van een littekencorrectie. Informatie over de verschillende behandelmethoden en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: longfunctieonderzoek

Beschrijving van verschillende longfunctieonderzoeken. Informatie over de voorbereiding en de werkwijze. Met afbeeldingen.

Ziekenhuis: longoperatie

Beschrijving van een longoperatie. Informatie over het onderzoek, de verschillende operatierechnieken, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: lui oog

Beschrijving van een lui oog. Informatie over de diagnose, de verschijnselen en de behandeling.

Ziekenhuis: lymfoedeem van het been

Beschrijving van primair en secundair lymfoedeem van het been. Informatie over de klachten, de symptomen, de behandeling, de nabehandeling en de leefregels.

Ziekenhuis: maagoperatie

Beschrijving van de ligging en functie van de maag. Informatie over een maagoperatie bij goedaardige en kwaadaardige aandoeningen, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: maculadegeneratie

Beschrijving van maculadegeneratie. Informatie over de verschillende vormen, de diagnose, de risico's en de behandeling.

Ziekenhuis: mediastinoscopie

Beschrijving van een mediastinoscopie. Informatie over de gang van zaken tijdens de operatie, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: metastase

Beschrijving van uitzaai?ngen bij kanker. Informatie over het ontstaan, de klachten, de diagnose, de mogelijke behandelingen en het beloop. Met afbeeldingen.

Ziekenhuis: mitochondri?le myopathie

Beschrijving van mitochondri?le myopathie. In formatie over de oorzaak, de verschijnselen, de diagnose en de behandeling.

Ziekenhuis: netvliesloslating

Beschrijving van een netvliesloslating. Informatie over de oorzaken, de verschijnselen, het onderzoek, de behandeling en het resultaat.

Ziekenhuis: niersteenvergruizing

Beschrijving van een niersteenvergruizer. Informatie over de behandeling met een niersteenvergruizer en de bijwerkingen.

Ziekenhuis: niet-ingedaalde testis

Beschrijving van een niet in het scrotum ingedaalde testis. Informatie over het ontstaan, de operatie, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: ooglidontsteking

Beschrijving van een ooglidontsteking. Informatie over de oorzaak, de verschijnselen en de behandeling.

Ziekenhuis: operaties aan het oor

Beschrijving van de werking van het oor. Informatie over verschillende soorten ooroperaties, de mogelijke complicaties en de nazorg. Met afbeelding.

Ziekenhuis: posttraumatische dystrofie

Beschrijving van posttraumatische dystrofie. Informatie over de verschijnselen en de behandeling.

Ziekenhuis: prenataal onderzoek

Beschrijving van diverse prenatale onderzoeken. Informatie over de vruchtwater- en navelstrengpunctie, de triple- en de vlokkentest en de echo. Antwoorden op veelgestelde vragen.

Ziekenhuis: proctoscopie

Beschrijving van een protoscopie. Informatie over de voorbereiding en de gang van zaken tijdens het onderzoek.

Ziekenhuis: r?ntgenfoto

Beschrijving van een r?ntgenfoto. Informatie over de voorbereiding, de risico's en de gang van zaken tijdens het onderzoek. Met afbeelding.

Ziekenhuis: retinitis pigmentosa

Beschrijving van retinitis pigmentosa. Informatie over de symptomen, de diagnose, het beloop en de behandeling.

Ziekenhuis: scheelzien

Beschrijving van scheelzien en een lui oog. Informatie over de oorzaken, de verschijnselen, de diagnose, het onderzoek en de behandeling.

Ziekenhuis: schildklieroperatie

Anatomie van de schildklier. Informatie over de operatiemogelijkheden en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: schildklierscintigrafie

Beschrijving van een schildklierscintigrafie. Informatie over de voorbereiding en het onderzoek.

Ziekenhuis: sleutelbeenbreuk

Beschrijving van een gebroken sleutelbeen. Informatie over het onderzoek, de diagnose en de behandeling.

Ziekenhuis: spina bifida

Beschrijving van spina bifida. Informatie over de oorzaken, de diagnose en de gevolgen.

Ziekenhuis: staar

Beschrijving van (ouderdoms)staar. Informatie over het onderzoek en de eventuele behandeling.

Ziekenhuis: stamceltransplantatie

Beschrijving van een stamceltransplantatie. Informatie over de gang van zaken tijdens de transplantatie, de complicaties en het herstel.

Ziekenhuis: suprapubische blaaskatheter

Beschrijving van een suprapubische blaaskatheter. Informatie over de voorbereiding, de ingreep, het omgaan met de katheter, het spoelen van de blaas en de mogelijke complicaties.

Ziekenhuis: syringomyelie

Beschrijving van syringomyelie. Informatie over de oorzaken en de behandeling.

Ziekenhuis: uve?tis

Beschrijving van uve?tis. Informatie over de verschijnselen, de oorzaak, de behandeling en de bijwerkingen van corticostero?den.

Ziekenhuis: vitrectomie

Beschrijving van een vitrectomie. Informatie over de gang van zaken tijdens de ingreep, de mogelijke complicaties en de nazorg.

Ziekenhuis: voorhoornceldegeneratie

Beschrijving van anterior horn cell degeneration. Informatie over de verschijnselen en de prognose.

Pagina's