Organisaties

Filters
Toon op kaart (283)
x

Kredietbank Limburg hoofdkantoor Heerlen

De Kredietbank Limburg is geen commerciele bank, maar een bank die geen winst hoeft te maken. Het is een initiatief van een aantal grote en kleine gemeenten. Bij de Kreditbank kunnen geen verzekeringen afgesloten worden en ook geen gewone bank- of spaarrekeningen geopend worden.
U kunt er wel terecht voor kredietverstrekking, schuldhulpverlening en budgetbeheer.

Markt
1 a
6161GE
GELEEN
+31455605706

Kringloopwinkel Hart in Friesland

De kringloopwinkel ?Hart in Friesland? is van en voor iedereen. Dit betekent dat we samen met zijn allen een winkel delen. In onze kringloop slaag je altijd.

De Roef
8 a
9206AK
Drachten

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp

KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp levert verschillende vormen van huishoudelijke hulp in Friesland. De hulp die u krijgt wordt afgestemd op de WMO-indicatie van de gemeente. Daarnaast bieden we particuliere hulp aan mensen die geen indicatie ontvangen van de gemeente of naast de indicatie van de gemeente extra hulp willen.
KwadrantGroep Huishoudelijke Hulp is onderdeel van de KwadrantGroep.

Burgemeester Wuiteweg
31 c
9203KA
Drachten

Kwintes

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen bij wonen, werken en leren naar een zo zelfstandig mogelijk bestaan. Het hulpaanbod van Kwintes bestaat uit:
- Wonen
- Begeleiding thuis
- Maatschappelijke opvang
- Participeren in de maatschappij.

U kiest voor Kwintes als u problemen heeft op (meerdere) levensgebieden zoals financi?n, sociale contacten, de verzorging en opvoeding van uw kinderen of dreigende huisuitzetting.
Kwintes heeft specifieke kennis van geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en huiselijk geweld. Voor mensen met een autistische kwetsbaarheid en voor ouders met thuiswonende kinderen zijn gespecialiseerde medewerkers beschikbaar.

Uw vraag centraal
Kwintes biedt verschillende vormen van individuele begeleiding. Hierbij sluiten wij aan op uw vraag, zodat u (weer) regie op uw leven krijgt. De begeleiding vindt plaats in een eigen woning, in een tijdelijke opvanglocatie of in een woonvorm voor begeleid of beschermd wonen van Kwintes. De begeleiding kan kort en intensief zijn, maar ook langdurig als dat nodig is. Samen met uw begeleider kijkt u naar wat u zelf kunt, waar u begeleiding bij nodig heeft en wat uw sociale netwerk hierin kan betekenen.

Van Asch van Wijckstraat
1
3811LP
Amersfoort

Lancelots.nl

Lancelots informeert en inspireert ondernemende zelfstandigen. Ontwikkel je kennis - ontmoet collega's - train je vaardigheden.

Landelijk Steunpunt Verlies

Als er iemand in je omgeving is overleden, komt er een heleboel op je af. Wanneer je een directe nabestaande bent, moet je meteen heel veel dingen regelen. Het is dan moeilijk ook ruimte te hebben voor alle emoties die je voelt.

Barchman Wuytierslaan
89
3819AB
Amersfoort

Landelijkcentrum Kinder-en Jeugdpsychiatrie: eetstoornissen

Beschrijving van eetstoornissen. Informatie over het ontstaan, de co-morbiditeit, de diagnose, de behandelmogelijkheden en de prognose.

Landelijke Studenten Vakbond

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVb) is een federatie van lokale vakbonden, die op landelijk niveau de belangen van studenten behartigt. Dit doen we door in gesprek te gaan met de landelijke politiek en belangenorganisaties, door studenten te voorzien van juridisch advies, studenten te trainen in bepaalde vaardigheden en door onze lokale lidbonden te ondersteunen.

Drieharingstraat
6
3511BJ
Utrecht

Leerhuis Culemborg

Je kunt bij het Leerhuis terecht om:

? De Nederlandse taal te leren spreken, lezen en schrijven
? Te oefenen met rekenen en om te leren gaan met geld
? Te leren werken met de computer
? Je papieren op orde te brengen en om te leren gaan met geld

Maar je kunt ook:

? Nieuwe contacten maken
? Hulp krijgen bij het vinden van vrijwilligerswerk en bij solliciteren
? Praten over gezondheid en gezond bewegen
? Met andere ouders praten over opvoeding

Heb je een andere vraag, waar je in het dagelijks leven tegen aan loopt, stel hem gerust. Nieuwe idee?n voor activiteiten zijn altijd welkom!

We zijn ook altijd op zoek naar vrijwilligers die zich in willen zetten binnen het Leerhuis als maatje of als begeleider van een groep.

Heimanslaan
2
4102JA
Culemborg

Leger des Heils Noord

De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg is een professionele, praktisch ingestelde en flexibele zorgorganisatie.
De Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg bestaat uit twaalf werkeenheden en 256 vestigingen. De stichting is verantwoordelijk voor de professionele gezondheidszorg en het welzijnswerk van het Leger des Heils in Nederland. Hierbij gaat het om maatschappelijke opvang, ouderen- en gezondheidszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdhulp, verslavingszorg, preventie en maatschappelijk herstel.

Laan Corpus den Hoorn
108
9728JR
Groningen
+31503172699

Leren enn werken: ervaringscertificaat

Beschrijving van een ervaringscertificaat. Informatie over de voordelen, het EVC-traject, het ervaringsprofiel en de kosten. Met videofilmpje.

LEVANTOgroep Parkstad (RIMO)

LEVANTOgroep Parkstad biedt opvang en begeleiding op maat aan mensen in de regio Parkstad, die door persoonlijke problemen of omstandigheden (tijdelijk) niet in staat zijn om volwaardig mee te doen in de samenleving. Dat kan in de vorm van tijdelijke (crisis)opvang, begeleid wonen, ondersteuning thuis, cursussen en trainingen en/of begeleiding op gebied van werk en dagbesteding. Wij richten ons daarbij altijd op herstel; we ondersteunen waar nodig en laten los waar kan.

Wij bieden ondersteuning op gebied van Geestelijke Gezondheidszorg en Maatschappelijke Opvang in Zuid en Midden-Limburg. Zodat cli?nten het heft weer in eigen hand kunnen nemen en als volwaardig burger deel uit kunnen maken van de maatschappij.

Willemstraat
119
6412AR
HEERLEN

LEVANTOgroep Vrouwenopvang (Blijf van mijn Lijf Parkstad)

Blijf van mijn Lijf Parkstad is d? plek waar volwassenen die te maken hebben met huiselijk geweld en hun kinderen terecht kunnen voor opvang, hulp en nazorg.
Vrouwen en kinderen worden direct opgenomen, op een open en laagdrempelige manier. Er wordt een systeemgerichte aanpak gevolgd waarbij plegers van huiselijk geweld ook betrokken worden. Blijf van mijn Lijf Parkstad werkt met een vast team van gekwalificeerde medewerkers.

LICG

Het LICG is speciaal in het leven geroepen om u deskundig advies te geven. Bij de aanschaf van een huisdier maar ook daarna.

Postbus
86
3770AB
Barneveld

LOI

Instituut voor thuisstudie. Opleidingen op de nivo's: University, HBO, MBO, Voortgezet onderwijs. Daarnaast kunnen er cursussen gevolgd worden.

Leidsedreef
2
2352BA
Leiderdorp

Loket Leerplicht en kwalificatieplicht Smallingerland

De leerplichtwet bepaalt dat gemeenten toezicht houden op de leerplicht.

Gauke Boelensstraat
2
9203RM
DRACHTEN

Loonwijzer: inzicht in salaris

De loonwijzer geeft inzicht in het bruto- en nettosalaris, de beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen en het minimum maandloon. Met enqu?te en zelftest. Antwoorden op veel gestelde vragen.

Luchtsignaal

Met Luchtsignaal willen wij de deskundigheid en ervaring van STIVORO behouden. Met enthousiasme zetten wij ons in u op een persoonlijke, toegankelijke, kwalitatief hoogwaardige en wetenschappelijk effectief bewezen manier te ondersteunen bij het stoppen met roken.

Maaltijdservice Aan Huis

Gezond, gevarieerd en lekker. En dat is belangrijk als u (tijdelijk) niet meer kunt of wilt koken.

Foswerterstrjitte
71
9172PS
Ferwert
+31518411740

Mantelzorgcaf? Plus Drachten

Het Mantelzorgcaf? Plus is bedoeld voor mantelzorgers en naastbetrokkenen van mensen met een psychische kwetsbaarheid.
Zie website voor actuele openingstijden.

Burgemeester Wuiteweg
140 b
9203KP
DRACHTEN

MantelzorgNL

Zorgen voor naasten is voor de meeste mensen vanzelfsprekend. Iedereen krijgt vroeg of laat te maken met mantelzorg en mensen doen dit uit liefde voor elkaar.

Sparrenheuvel
38
3708JE
Zeist

MantelzorgNL

MantelzorgNL is de landelijke vereniging die opkomt voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Wij zetten ons met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen.
Wij zijn de spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 350 aangesloten organisaties bieden we informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

Sparrenheuvel
38
3708JE
Zeist

Manuele therapeut 't Hoen

Manuele therapie

De Drift
3
9203GG
Drachten

Mari?lle Bleeker, kinderdi?tist

Dieetadvies op (kinder)maat!

Moleneind ZZ
95
9203ZX
DRACHTEN

Marktplaats.nl

Marktplaats is een advertentiesite die kopers en verkopers samenbrengt. De site is opgericht in 1999 en uitgegroeid tot de populairste website op dit gebied voor particulieren en kleine en grote bedrijven.

Max Mobiel

Max Mobiel is een elektrisch aangedreven tweepersoons auto voor mensen die hulp nodig hebben bij het reizen en geen eigen vervoersmiddel hebben.

Medipoint Vitalis Drachten

Hulpmiddel kopen, huren of lenen.

Jade
32
9207GL
DRACHTEN

MEE Friesland afdeling Drachten

Wij bieden informatie, advies en ondersteuning aan mensen met een beperking in elke levensfase en op alle levensgebieden.

Sixmastraat
66
8932PA
LEEUWARDEN

MEE Utrecht Gooi & Vecht

MEE maakt meedoen mogelijk. Ons ideaal is een samenleving waarin iedereen meedoet. MEE Utrecht, Gooi & Vecht is er voor die mensen die hierin worden belemmerd door hun beperking.

MEE biedt onder andere onafhankelijke cli?ntondersteuning en heeft uitgebreide ervaring in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun netwerk. Een persoonlijke en praktische aanpak staat centraal. We werken aan duurzame oplossingen,gericht op alle betrokkenen met blijvend effect.

Pallas-Athenedreef
10
3561PE
Utrecht

Meerkosten.nl

Leven met een handicap of chronische ziekte brengt extra kosten met zich mee. Meerkosten voor zorg, vervoer, hulpmiddelen, aanpassingen en voorzieningen. Meerkosten omdat het dagelijks leven voor u duurder is dan voor anderen. Er zijn verschillende regelingen om die meerkosten te compenseren. Die compensatie is nooit volledig. Maar de regelingen helpen wel. Maak er gebruik van!

Postbus
169
3500AD
UTRECHT

Meerkosten.nl: aftrek specifieke zorgkosten

Beschrijving van de voorwaarden en beperkingen van aftrek specifieke zorgkosten.

Meldknop.nl

Website voor het melden van vervelende dingen op internet. Zo kun je bijvoorbeeld gepest worden via internet of kunnen nare foto's of filmpjes van jou worden geplaatst, terwijl je dit niet wil.

Menselijk Lichaam: spraakstoornissen

Informatie over de verschillende vormen van spraakstoornissen. Men kan spraakstoornissen grofweg in vier groepen indelen: articulatie-stoornissen, stemstoornissen, stotteren en taalstoornissen. Informatie over articulatie-, stemstoornissen, stotteren en taalstoornissen.

Mentaal Vitaal

Mentaal Vitaal is er voor iedereen die meer wil weten over mentale gezondheid en daar zelf mee aan de slag wil.

Mentaal Vitaal Voor jongeren

Ben jij tussen de 13-25 jaar en zit je niet lekker in je vel?
Gelukkig kun je daar iets aan doen!
Net zoals je je lichaam kunt trainen in de sportschool, zo kun je ook je hoofd fit houden. Bijvoorbeeld door anders te denken of op tijd te ontspannen.
Op zoek naar informatie, tips of hulp?

Mentaal vitaal: anorexia nervosa

Informatie over anorexia nervosa. Beschrijving van de symptomen, de diagnostiek, de comorbiditeit en de verschillende behandelingsvormen.

Mentaal Vitaal: depressie

Beschrijving van een depressie voor professionals. Informatie over de symptomen, de diagnostiek, de comorbiditeit en de behandelingsmogelijkheden.

MF Uitzendbureau Drachten

MF Uitzendbureau is een breed geori?nteerd, regionaal werkend uitzendbureau. Dankzij onze noordelijke mentaliteit en professionaliteit zijn we uitgegroeid tot ??n van de grootste bureaus van Noord Nederland, gespecialiseerd in het werven, selecteren en ter beschikking stellen van tijdelijk en vast personeel.

Moleneind NZ
32
9203ZP
Drachten

Mijnpensioenoverzicht

Mijnpensioenoverzicht.nl (MPO) is een informatieve website die u kunt zien als de start voor overzicht en inzicht in uw pensioen.

Milieu Centraal

Stichting Milieu Centraal is een onafhankelijke voorlichtingsorganisatie die consumenten praktische informatie biedt over milieu en energie in het dagelijks leven.

Nicolaas Beetsstraat
2 a
3511HE
Utrecht

MIND Blue: dysthymie

Beschrijving van dysthymie. Informatie over de symptomen, de gevolgen voor het dagelijkse leven en de hulp.

MIND Korrelatie: aanranding en verkrachting

Beschrijving van aanranding en verkrachting. Informatie over de psychische en lichamelijke gevolgen en de hulp.

MIND: depressie

Beschrijving van een depressie. Informatie over de verschillende soorten depressies, het ontstaan, de diagnose en de behandelingsmogelijkheden. Met depressie zelftest.

Minderdrinken.nl

De online cursus Minderdrinken.nl helpt u om inzicht te krijgen in uw drankgebruik en dit te veranderen. Heeft u het idee dat u teveel drinkt? Doe dan direct de zelftest. Of meld u direct aan.

Regulusweg
5
2516AC
's-Gravenhage

Minimaregeling gemeente Smallingerland

Als u een laag inkomen heeft, dan heeft u misschien recht op de volgende voorziening en aanvulling.

Gauke Boelensstraat
2
9203RM
Drachten

Minimaregelingen aanvragen

Heeft u een inkomen tot 115% van de bijstandsnorm? Dan kunt u gebruik maken van een aantal regelingen. Het gaat om individuele inkomenstoeslag, bijzondere bijstand, een witgoedregeling en de AV Frieso zorgverzekering. Voor kinderen van 0 tot 18 is er het kindpakket.

Gauke Boelensstraat
2
9203RM
Drachten

Ministerie van Financi?n

Het ministerie van Financi?n is verantwoordelijk voor het financieel-economisch beleid in Nederland, het beheer van de overheidsfinanci?n en het beleid rond de financi?le markten

Korte Voorhout
7
2511CW
's-Gravenhage

MKB Nederland

Koninklijke Vereniging MKB-Nederland is de centrale werkgeversorganisatie voor het midden- en kleinbedrijf.

Bezuidenhoutseweg
12
2594AV
's-Gravenhage
+31703490300

Moed

Sinds de oprichting [1997] heeft de LSTZG met uiteenlopende initiatieven mede ge?nvesteerd om pestgedrag, agressie en geweld meer bespreekbaar te maken en tegen te gaan. Hoofdzakelijk met succesvolle
educatieprojecten in het onderwijs, maar ook door samenwerking met vele gemeenten en het tot stand brengen en ondersteunen van acties in woonwijken, buurthuizen en op sportverenigingen.

Moeders voor Moeders

Aanmelden via gratis telefoonnummer: 0800-0228070

Postbus
98
5340AB
OSS

Mondhygi?nepraktijk Gezonde Mond

Mondhygi?nepraktijk Gezonde Mond

Heideanjer
6
9202PG
DRACHTEN

Mondhygi?niste mw. I.J. Feiken

Mondhygi?niste mw. I.J. Feiken

Ringweg
11
9201GT
DRACHTEN

Mondzorg Liesbeth Sterenberg

Voorkomen is beter dan genezen. Met een goede mondhygi?ne en regelmatige controle door de mondhygi?nist houdt u uw mond gezond en fris. Toch zijn mondproblemen niet altijd helemaal te voorkomen. Last van tandvleesproblemen, een vieze smaak, gaatjes of tandsteen? De mondhygi?niste is er ook voor iedereen die weer een gezond gebit wil krijgen

Burgemeester Wuiteweg
140
9203KP
Drachten

Monsterboard.nl

Monster.com is in 1994 opgericht in de USA en sinds 1998 actief in Nederland als Monsterboard.nl. Binnen no-time zijn we uitgegroeid tot de grootste online vacaturebank van Nederland.

Van ?jobsite? zijn we veranderd in een echte carri?reportal die mensen helpt in elke fase van hun carri?re.

Monster is uitgegroeid tot marktleider op het gebied van online recruitment en internationale jobsites en d? specialist in carri?remanagement.

MOS Buurtbemiddeling

Buurtbemiddeling helpt mensen in Smallingerland om burenruzies op te lossen.

Zuidkade
62 -1
9203CN
Drachten

MOS Informatief huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor alle zelfstandig wonende ouderen in Smallingerland. Het doel is hen te informeren over wonen, welzijn, zorg en financi?n en te wijzen op de diverse regelingen en voorzieningen die het zelfstandig kunnen blijven wonen vaak vergemakkelijken.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN

MOS Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie.

Zuidkade
62 1
9203CN
DRACHTEN

MOS Ouderenwerk

De kracht van het advieswerk is dat mensen centraal staan en dat wordt gekeken naar alle aspecten van de woon- en leefsituatie. Heeft u vragen op gebied van wonen, zorg, financi?n, dienstverlening of welzijn?
Dan kunt u contact opnemen met de ouderenwerker. Deze brengt samen met u de vraag in kaart en bespreekt met u welke ondersteuning mogelijk is.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN

MOS Tiener- en jongerenwerk

De tiener- en jongerenwerkers van M.O.S. zijn er voor de tieners en jongeren van
12 t/m 25 jaar in de gemeente Smallingerland en zijn op veel verschillende gebieden actief. Zo zijn ze te vinden tijdens de inloop momenten in Place2B en wijkcentrum de Kouwe, op straat, in de welbekende bus van het Straathoekwerk, en bieden preventie en begeleiding voor jongeren. De tiener- en jongerenwerkers hebben contact met veel verschillende organisaties en bedrijven in gemeente Smallingerland. Een jongeren-werker werkt vanuit het belang van de jongeren en denkt in mogelijkheden.

Zuidkade
62 1
9203CN
DRACHTEN

MOS Wijkcentra

In verschillende wijken in Drachten staan wijkcentra die beheerd worden door de M.O.S. De wijkcentra zijn het kloppend hart van de wijk. Hier vindt u ruimte voor wijkactiviteiten, kunt u naar binnen lopen voor een praatje, informatie en advies of ??n van de vele leuke activiteiten.

Zuidkade
62 /1
9203CN
Drachten

Multifunctioneel Centrum Rottevalle It Werfl?n

Dorpshuis

Master Kuiperswei
1
9221TD
Rottevalle

Museum Drachten

Museum Dr8888 is een podium voor Noord-Nederlandse beeldende kunst en historische geschiedenis van Smallingerland. Zij beheert en toont cultureel erfgoed en de collectie beeldende kunst van Smallingerland en omgeving.

Museumplein
2
9203DD
DRACHTEN

Mutsaersstichting, hoofdlocatie

De Mutsaersstichting is een organisatie met een maatschappelijke, mensgerichte ori?ntatie. De Mutsaersstichting biedt, in diverse vormen en op diverse wijzen, diensten aan op het gebied van zorg en onderwijs. De Mutsaersstichting richt zich daarbij op de ondersteuning, begeleiding en behandeling van kwetsbare doelgroepen. Binnen die kwetsbare doelgroepen zijn kinderen, maar ook jongeren, vrouwen, mannen ?f gezinnen in het geding. Ook gezinnen en slachtoffers en daders van huiselijk geweld behoren daartoe.

Postweg
88
5915HB
Venlo

Mutsaersstichting - Vrouwenhulpverlening

Vrouwenhulpverlening biedt opvang, ondersteuning en begeleiding aan vrouwen en eventuele kinderen die hun thuissituatie hebben verlaten vanwege bedreiging, (seksueel) geweld en/of ernstige relationele problemen. Daartoe beschikt men over diverse crisiswoningen en wooneenheden.

Postweg
88
5915HB
Venlo

Muziek Compleet

Particuliere Muziekschool in Drachten - "Muzieklessen voor jong en oud!"
Na jarenlang ervaring opgedaan te hebben met het geven van muzieklessen als fluitdocent, Muziek op Schootdocent, Muziek en bewegingsdocent en als vakleerkracht muziek voor het basisonderwijs, ben ik in 2007 gestart met mijn eigen muziekschool "Muziek Compleet".

Korenmolen
85
9203VB
Drachten

Muziekopleiding Opmaat

Muziekopleiding Opmaat is al 15 jaar een populaire opleiding in Drachten.

De Kolken
80
9201BW
Drachten

Nationale Hypotheek Garantie

Met de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) bent u zeker van een verantwoorde en betaalbare hypotheek. Bovendien beperkt u met NHG de financi?le risico?s van een eigen koopwoning. Nu, maar ook in de toekomst.

Stadsplateau
13
3521AZ
Utrecht

Nationale Vacaturebank

Vacaturesite voor vraag en aanbod van banen in heel Nederland.

Rozenburglaan
9
9727DL
Groningen

Natuurmonumenten

Natuurmonumenten beschermt al meer dan een eeuw natuur in Nederland. Dat doen we door natuurgebieden aan te kopen, duurzaam te beheren en door op te komen voor de belangen van de natuur.

Noordereinde
60
1243JJ
's-Graveland

Nederlandse Spoorwegen

Mensen willen zich vrij kunnen bewegen. Zij vergelijken steeds vaker de voor- en nadelen van verschillende reismogelijkheden en nemen de te besparen tijd, geld en inspanning in hun afweging mee. Bestemmingen moeten in elk geval gemakkelijk bereikbaar zijn. Daarbij worden ook door de samenleving steeds hogere eisen gesteld aan leefbaarheid, veiligheid en een schoon milieu.

Laan van Puntenburg
100
3511ER
Utrecht

Nederlandse Spoorwegen: aangepast reizen

informatie over het online aanvragen voor hulp bij het vervoer voor mensen met een functiebeperking.

Nederlandse Spoorwegen: begeleiderskaart

Informatie over de ov-begeleider en de ov-begeleiderskaart. Informatie over de voorwaarden, het aanvragen, het verlengen en de toegangspas van de begeleider.

Nederlandse Vereniging van Makelaars

Informatie van de grootste makelaarsvereniging over woningen kopen, verkopen, verhuren en taxeren.

Neos

Neos is een regionale organisatie voor maatschappelijke opvang, vrouwenopvang, begeleid en beschermd wonen en voor herstelgerichte ondersteuning. Neos werkt samen met diverse partners zoals wijkteams, instanties en onderwijsinstellingen.

Keizer Karel V Singel
45
5654NM
Eindhoven

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland

Netwerk Palliatieve Zorg Zuidoost Friesland. Palliatieve terminale zorg in de gemeenten: Achtkarspelen (Buitenpost) Ooststellingwerf (Oosterwolde) Opsterland (Beetsterzwaag) Smallingerland (Drachten) Tytjerksteradiel.

NIBUD

Het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) is een onafhankelijke stichting die informeert en adviseert over financi?n van huishoudens. Het Nibud richt zich daarbij vooral op consumenten, maar ook op professionals die werken bij de overheid en de financi?le en maatschappelijke dienstverlening.

Arthur van Schendelstraat
550
3511MH
Utrecht

Nibud: financi?le opvoeding

Beschrijving van financi?le opvoeding. Informatie over zak-, bel-, kleed- en kostgeld.

Nibud: grip op geld

Informatie over omgaan met geld. Informatie over een overzichtelijke administratie, inzicht krijgen in inkomsten en uitgaven, de mogelijkheden voor extra inkomsten en het maken van een bespaarplan. Met persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Nibud: huishoudbegroting

Adviezen voor een overzichtelijke begroting in de persoonlijke financi?n.

Nibud: huishoudelijke uitgaven

Bespaaradviezen voor huishoudelijke uitgaven.

Nibud: huurtoeslag

Informatie over de huurtoeslag.

Nibud: kinderopvang

Beschrijving van kinderopvang en de Wet kinderopvang. Informatie over de kosten en de kinderopvangtoeslag.

Nibud: kleedgeld

Informatie over het belang van kleedgeld. Richtlijnen voor het kleedgeldbedrag naar leeftijd.

Nibud: kosten kinderopvang

Informatie over de kosten van kinderopvang. Met rekenmodule.

Nibud: kostgeld

Informatie over kostgeld en de kostgeldberekening.

Nibud: leningen

Beschrijving van vormen van geld lenen. Informatie over een doorlopend krediet, persoonlijke lening, roodstand, flitskrediet, huurkoop, postorderbedrijf/thuiswinkelorganisaties, klantenkaarten, creditcards, leasen, lenen met onderpand en hypotheken. Informatie over lenen aan anderen en een lening afsluiten. Met de Risicometer Lenen om te kijken of de lening in het budget/begroting past.,

Nibud: op welke tegemoetkomingen heeft u recht?

Informatie van het Nibud over regelingen en subsidies waarvoor men in aanmerking kan komen. Op de site kunnen berekeningen worden uitgevoerd aan de hand van inkomen, huur- en zorgtoeslag, kosten kinderopvang, loon- of uitkeringsstrook en inkomstenbelasting.

Nibud: persoonlijk budgetadvies

Gratis online persoonlijk budgetadvies van het Nibud.

Nibud: studeren

Op een kind dat gaat studeren komt heel veel nieuwe informatie af. Wat kost een studie eigenlijk? Hoeveel lenen is verstandig? Wat betekent het financieel op jezelf gaan wonen financieel? Het Nibud zet op een rij wat je kunt verwachten.

Notaristelefoon

De Notaristelefoon is de publieksinformatielijn van de Koninklijke Notari?le Beroepsorganisatie (KNB). U kunt bij de Notaristelefoon terecht voor al uw algemene vragen over erfenissen, testamenten, schenkingen, het kopen van een woning, huwelijkse voorwaarden enzovoorts. De Notaristelefoon is iedere werkdag geopend van 9.00 uur tot 14.00 uur. Dit informatienummer kost 80 eurocent per minuut, met een starttarief van 4,54 eurocent, met een maximum van 40 euro per gesprek, plus uw gebruikelijke belkosten.

Novadic-Kentron Tilburg

Novadic-Kentron Netwerk voor Verslavingszorg is h?t expertisecentrum op het gebied van gebruik van middelen, verslaving en verslavingszorg. Voor informatie, advies en hulp bij problemen door alcohol, drugs, gokken, gamen of andere leefstijlproblemen.

Jan Wierhof
14
5017JD
Tilburg
+31135837501

Novae - locatie Drachten

Iedereen kan in de situatie terechtkomen dat hij of zij meer alcohol of middelen gebruikt dan goed is. Als u merkt dat u regelmatig meer drinkt of gebruikt dan u zich had voorgenomen en het niet lukt om te minderen of te stoppen dan kunt u last krijgen van o.a. gezondheids- en en relatieproblemen. U kunt hier iets aan doen

Burgemeester Wuiteweg
140 b
9203KP
DRACHTEN

Novalix Bewindvoering B.V.

Novalix Bewindvoering B.V. is een klein, toegewijd bedrijf, dat mensen helpt om hun financi?n weer op orde te krijgen. Hebt u meer uitgaven dan inkomen en ziet u geen uitweg? Dan helpen wij u om weer financieel gezond te worden. Dat doen we door middel van bewindvoering, budgetbeheer, hulp bij schuldsanering, deskundige informatie en advisering.

Postmastraat
54
4105DW
Culemborg

NOVIzorg

NOVIzorg is een organisatie die kleinschalige dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking (lichamelijke beperkingen, NAH, Parkinson, CVA, verstandelijke beperkingen, psychiatrische aandoeningen en psychogeriatrische aandoeningen). Wij ondersteunen alle leeftijdscategorie?n, van 17 tot circa 85 jaar.

Bij NOVIzorg staat de cli?nt centraal, niet met z'n beperkingen,
maar met z'n mogelijkheden. Daarom gaat de zorg die wij leveren uit van de persoon zelf en mag u onze zorg zonder meer maatwerk noemen. NOVIzorg heeft een speciale kijk op zorg. Bij NOVIzorg komen diverse groepen cli?nten in ??n gebouw samen, en wordt de individuele ontwikkeling van cli?nten
gestimuleerd. Dat doen we door een professionele cognitieve training (training van het denkproces) in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden.
We kijken daarbij indringend naar de mogelijkheden van cli?nten en minder naar hun beperkingen. We laten cli?nten zoveel mogelijk zelf kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen, waardoor een vorm van dagbesteding ontstaat waarop cli?nten veel invloed hebben. Dat laatste, in combinatie met de kleine groepen en de huiselijke sfeer, maakt dat onze dagbesteding
als zeer prettig, maar ook als zeer doelmatig wordt ervaren.

Grubbelaan
22
6431GH
Hoensbroek
+31455234067

NOVIzorg, Afasiecentrum Hoensbroek- Adelante

In samenwerking met Adelante Zorggroep biedt NOVIzorg zorg aan mensen met een afasie in het Afasiecentrum Parkstad Limburg. Het Afasiecentrum is gevestigd in NOVIzorg Hoensbroek-Adelante (revalidatiecentrum) aan de Reigerstraat 0 te Hoensbroek. Het Afasiecentrum Parkstad Limburg is
erkend door de Afasie Vereniging Nederland (AVN). De AVN biedt ondersteuning bij het opzetten van afasiecentra in Nederland. Zij ziet erop toe dat de kwaliteit in alle afasiecentra gelijk is. Meer informatie hierover vindt u op www.afasie.nl.

Het afasiecentrum biedt:
? professionele vraaggerichte zorg voor mensen vanaf 18 jaar die beperkt zijn in
de communicatie door NAH en hulp willen om beter te functioneren in de maatschappij;
? kennis en informatie aan eenieder die geconfronteerd wordt met afasie of communicatiestoornissen door NAH;
? een steunpuntfunctie en lotgenotencontact voor mensen met afasie en hun
mantelzorgers.

Zandbergsweg
111
6432CC
Hoensbroek
+31455234067

NOVIzorg, Dementie: Sport & Begeleiding Heerlen

Biedt sport & begeleiding voor mensen met dementie.

Geerstraat
42
6411NS
Heerlen
+31455234067

NOVIzorg, Heerlen Centrum

NOVIzorg is een organisatie die kleinschalige dagbesteding aanbiedt aan mensen met een beperking (lichamelijke beperkingen, NAH, verstandelijke beperkingen, psychiatrische aandoeningen en psychogeriatrische aandoeningen). Wij ondersteunen alle leeftijdscategorie?n, van 17 tot circa 85 jaar.

Bij NOVIzorg staat de cli?nt centraal, niet met z?n beperkingen, maar met z?n mogelijkheden. Daarom gaat de zorg die wij leveren uit van de persoon zelf en mag u onze zorg zonder meer maatwerk noemen. NOVIzorg heeft een speciale kijk op zorg. Bij NOVIzorg komen diverse groepen cli?nten in ??n gebouw samen, en wordt de individuele ontwikkeling van cli?nten gestimuleerd. Dat doen we door een professionele cognitieve training (training van het denkproces) in te bouwen in de activiteiten die we aanbieden. We kijken daarbij indringend naar de mogelijkheden van cli?nten en minder naar hun beperkingen. We laten cli?nten zoveel mogelijk zelf kiezen aan welke activiteiten zij wensen deel te nemen, waardoor een vorm van dagbesteding ontstaat waarop cli?nten veel invloed hebben. Dat laatste, in combinatie met de kleine groepen en de huiselijke sfeer, maakt dat onze dagbesteding als zeer prettig, maar ook als zeer doelmatig wordt ervaren.

Geerstraat
42
6411NS
Heerlen
+31455234067

NOVIzorg, NAH: Sport & Begeleiding- Adelante

Dit gespecialiseerde programma voor mensen met een niet aangeboren hersenletsel (NAH), ondersteunt de cli?nt in het verbeteren van zijn / haar zelfredzaamheid op de volgende gebieden:
? Fysiek: het behouden en uitbreiden van fysieke mogelijkheden en van conditie ondanks en dankzij de persoonlijke beperking.
? Functioneel: begeleiding bij het leren omgaan met en het verkrijgen van inzicht in het (verloop van het) ziektebeeld.
? Sociaal: opbouwen en uitbreiden van oude of nieuwe contacten en lotgenotencontact in een sportieve (niet zorg gerelateerde) omgeving.

Programmaonderdelen:
- Sportieve activiteiten
- Ontspanningsactiviteiten
- Psycho-educatie.
- Cognitieve training

Dit gespecialiseerde programma vindt plaats in Adelante, Reigerstraat 0, 6432 HL in Hoensbroek.

Zandbergsweg
111
6432CC
Hoensbroek
+31455234067

Pagina's