Persoonsgebonden budget (pgb)

Hoe vraagt u een persoonsgebonden budget (pgb) aan?

Op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) kunt u zien hoe u een persoonsgebonden budget (pgb) aanvraagt, uw zorg regelt en uw budget in de gaten houdt. Kijk voor meer informatie ook op de website van de Rijksoverheid. Of lees de informatiefolder van de SVB.

U betaalt voor de zorg een eigen bijdrage, net als mensen met zorg in natura (ZIN). De hoogte van uw eigen bijdrage wordt door het CAK vastgesteld.

De eigen bijdrage kan niet uit het pgb betaald worden.

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Rijksoverheid.nl

Algemeen portaal van de rijksoverheid. Via deze website kunt u informatie vinden over onderwerpen die de overheid regelt.

Buitenhof
34
2513AH
's-Gravenhage
Toon op kaart (1)
x

Sociale Verzekeringsbank

De Sociale Verzekeringsbank (SVB) is de uitvoerder van volksverzekeringen in Nederland. (o.a. AOW, PgB, Kinderbijslag, nabestaandenuitkering uit de Algemene Nabestaandenwet (Anw), Tegemoetkoming ouders van thuiswonende gehandicapte kinderen (TOG)).

Van Heuven Goedhartlaan
1
1181KJ
Amstelveen
+31206565000
Toon op kaart (1)
x

CAK

Het CAK verzorgt de administratie rond de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de Wmo. Ook verzorgt het CAK een tegemoetkoming van de Wet tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten.

Prinses Beatrixlaan
7
2595AK
's-Gravenhage
Wat is een persoonsgebonden budget (pgb)?

Met een persoonsgebonden budget (pgb) koopt u zelf uw zorg of hulp in. U kiest dan zelf van wie u verzorging of ondersteuning krijgt. Houd een administratie bij en stuur de rekeningen naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB). De SVB betaalt uw zorgverlener uit.

U kunt een pgb aanvragen voor jeugdhulp en voor ondersteuning uit de Wmo, zoals hulp bij het huishouden en begeleiding. Soms kunt u een pgb krijgen voor langdurige zorg.

Meer informatie over het pgb vindt u op de websites van de SVB en van Per Saldo, de belangenvereniging voor mensen met een pgb. Of kijk in de informatiefolder van de SVB.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Per Saldo

Per Saldo d? belangenvereniging van en voor mensen die hun zorg en begeleiding zelf willen regelen met een persoonsgebonden budget (pgb).

Churchilllaan
11
3527GV
Utrecht

Sociale Verzekeringsbank: persoonsgebonden budget

Brochures en formulieren over het persoonsgebonden budget.