Problemen als zelfstandige

Bent u zelfstandige en heeft u problemen?

Zoek direct naar een oplossing. Probeer financiële problemen direct op te lossen. Anders blijven uw kosten stijgen. Vraag andere ondernemers om advies. Word lid van een netwerk. Bijvoorbeeld van de Ondernemersvereniging Drachten. Kijk ook op de website voor DWJM Zakelijk. Bent u korter dan een jaar ondernemer? Meld u aan voor de cursus Startende Ondernemers bij de gemeente. Neem daarvoor contact op met de afdeling Economische Zaken van de gemeente Smallingerland.

Voor advies en een luisterend oor kunt u ook bellen met de Comebacklijn van de Kamer van Koophandel (KvK).

Bent u zelfstandige en zijn uw inkomsten en die van uw eventuele partner lager dan het bijstandsniveau?

Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning op grond van het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (Bbz).

Neem contact op met Sociale Zaken van de gemeente. Ook als u wilt starten als zelfstandige of als freelancer en uw inkomen is heel erg laag. Misschien heeft u recht op tijdelijke inkomensondersteuning.

Heeft u schulden en wilt u hulp?

Ga voor informatie en advies over schuldhulpverlening naar het gratis spreekuur van Ping in het gemeentehuis.

Bent u zelfstandige en heeft u geld nodig om van te leven?

Misschien kunt u een beroep doen op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz).

Neem voor meer informatie contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.

Krijgt u een uitkering en gaat het financieel weer wat beter?

Geef wijzigingen in uw inkomen gelijk door bij uw uitkeringsinstantie. Uw uitkering wordt dan aangepast. Wat u te veel krijgt, moet u terugbetalen.

Wilt u stoppen als zelfstandige?

Is uw inkomen lager dan het sociaal minimuminkomen? Bent u inmiddels ouder dan 55 jaar? Dan heeft u mogelijk recht op inkomensondersteuning IOAZ. IOAZ staat voor Inkomensvoorziening Oudere of gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen.

Neem contact op met de afdeling Sociale Zaken van de gemeente.