School

Gaat het niet zo goed op school?

Vraag je ouders of mentor om hulp. Als er problemen zijn, zoek je samen naar een oplossing.

Ben je jonger dan 23 jaar en heb je geen startkwalificatie? Neem dan contact op met RMC De Friese Wouden. Zij helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Moet mijn kind naar school?

Wanneer uw kind 4 jaar wordt, mag het naar de basisschool. Vanaf 5 jaar gaat de leerplicht in. Dan moet uw kind naar school. Uw kind is leerplichtig tot en met het 16e jaar.

U bepaalt zelf bij welke basisschool u uw kind inschrijft. Heeft u vragen of problemen met het kiezen van de juiste school? Of wilt u advies? Neem dan contact op met de leerplichtambtenaar van de gemeente.

Is uw kind leerplichtig? Dan mag uw kind buiten de schoolvakanties niet zomaar afwezig zijn. De school of leerplichtambtenaar bepaalt wat een geldige reden voor afwezigheid is.