Studie of cursus voor senioren

Wilt u doorleren na uw 50e?

Bibliotheek Drachten biedt creatieve en leerzame cursussen, workshops en lezingen. Bijvoorbeeld over sociale vaardigheden, cultuur en wetenschap. U vindt er ook computercursussen, zoals 3D-ontwerpen en -printen. De Open Universiteit biedt gratis cursussen aan.

Toon op kaart (1)
x
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Drachten | Smallingerland

Bibliotheek Drachten ligt in het centrum van Drachten.

Museumplein
1
9203DD
Drachten

Open Universiteit

De Open Universiteit heeft een hoogwaardig onderwijsaanbod voor wie niet kan (of wil) studeren aan een andere Nederlandse of Vlaamse universiteit. Voor het bacheloronderwijs zijn er geen vooropleidingseisen en het onderwijs is ingericht op studeren in deeltijd. Het onderwijsmodel staat voor persoonlijk en activerend online onderwijs, met veel flexibiliteit voor studenten.

Valkenburgerweg
177
6419AT
Heerlen

Wilt u beter Nederlands leren?

Meld u aan bij het (digi)Taalhuis van de bibliotheek. U kunt daar oefenen in taal, rekenen en computervaardigheden. U doet dat alleen of met een vrijwilliger.

Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.

Of neem contact op met MOS en vraag naar Taalcoach of (digi)Taalhuis

Toon op kaart (3)
x
Toon op kaart (1)
x

Bibliotheek Drachten | Smallingerland

Bibliotheek Drachten ligt in het centrum van Drachten.

Museumplein
1
9203DD
Drachten
Toon op kaart (1)
x

MOS Maatschappelijke Onderneming Smallingerland

De Maatschappelijke Onderneming Smallingerland is een brede welzijnsorganisatie.

Zuidkade
62 1
9203CN
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

Wijkraad De Venen

Ogen en oren van de gemeente.
Bewoners worden betrokken bij het beleid.

De Zwaai
41
9202TK
DRACHTEN

Taal voor het Leven

Het ondersteuningsprogramma Taal voor het Leven helpt gemeenten en organisaties met het organiseren van taalscholing voor mensen die laaggeletterd zijn en beter willen leren lezen, schrijven, spreken, rekenen of omgaan met een computer.

Bezuidenhoutseweg
60
2594AW
's-Gravenhage

Heeft u een beperking en wilt u een opleiding volgen?

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk.

Kijk ook op de website Begeleid Leren. Daar ziet u welke hulp scholen in de regio bieden. En wie de contactpersonen zijn.

Begeleid Leren

Succesvol studeren met steun voor jongeren en volwassenen met een psychische aandoening
De Innovatiewerkplaats Begeleid Leren ontwikkelt producten en diensten voor en geeft informatie aan studenten, cli?nten, familieleden, docenten en hulpverleners over het (gaan) studeren met een psychische aandoening.

Zernikeplein
23
9747AS
GRONINGEN