Studie of cursus voor senioren

Wilt u doorleren na uw 50e?

Bibliotheek Drachten biedt creatieve en leerzame cursussen, workshops en lezingen. Bijvoorbeeld over sociale vaardigheden, cultuur en wetenschap. U vindt er ook computercursussen, zoals 3D-ontwerpen en -printen. De Open Universiteit biedt gratis cursussen aan.

Wilt u beter Nederlands leren?

Meld u aan bij het (digi)Taalhuis van de bibliotheek. U kunt daar oefenen in taal, rekenen en computervaardigheden. U doet dat alleen of met een vrijwilliger.

Oefen uw spelling op de website Beter Spellen. Of kijk op de website Taal voor het Leven en ga op zoek naar een taalvrijwilliger zodat u beter leert lezen en schrijven.

Of neem contact op met MOS en vraag naar Taalcoach of (digi)Taalhuis

Heeft u een beperking en wilt u een opleiding volgen?

Met hulpmiddelen en aanpassingen is veel mogelijk.

Kijk ook op de website Begeleid Leren. Daar ziet u welke hulp scholen in de regio bieden. En wie de contactpersonen zijn.