Vervoermiddel

Wilt u zelfstandig blijven reizen met een eigen vervoermiddel?

Misschien kunt u uw bestaande auto of fiets laten aanpassen of is een ander vervoermiddel zoals een scootmobiel beter voor u. De huisbezoekers van MOS kunnen u adviseren of neem contact op met de ouderenbonden. Of vraag een gesprek aan bij het Wmo-loket.

Bent u 75 jaar of ouder en rijdt u auto? Dan moet u bij uw rijbewijsverlenging gekeurd worden. Kijk op de website van het CBR voor meer informatie.

Toon op kaart (2)
x
Toon op kaart (1)
x

KBO Katholieke Bond voor Ouderen

De KBO Drachten richt zich op de plaatselijke belangenbehartiging van de leden en het organiseren van activiteiten en bijeenkomsten. Ook wordt b.v. belastinghulp verstrekt aan de leden van de ouderenbond.

't Swin
2 - 31
9201XZ
Drachten

Deelauto de Trisken

De deelauto is alleen bestemd voor wijkbewoners van de Trisken. Voor slechts 1 euro per rit kunnen zij zich naar elke plek in de gemeente Smallingerland laten brengen.

Melkkelder
84
9205DE
Drachten

PCOB Drachten

Het bestuur van de Afdeling Drachten organiseert regelmatig bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. Verder kunnen ouderen bij de afdeling terecht voor persoonlijk advies als het gaat om zorg, inkomen, huisvesting, welzijn, veiligheid en mobiliteit.

Beugel
25
9202MB
Drachten

MOS Informatief huisbezoek

Het huisbezoek is bedoeld voor alle zelfstandig wonende ouderen in Smallingerland. Het doel is hen te informeren over wonen, welzijn, zorg en financi?n en te wijzen op de diverse regelingen en voorzieningen die het zelfstandig kunnen blijven wonen vaak vergemakkelijken.

Van Knobelsdorffplein
121
9203DH
DRACHTEN
Toon op kaart (1)
x

CBR

Het CBR is een publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Ze is door de minister van Infrastructuur en Milieu belast met een verkeersveiligheidstaak: het beoordelen van de rijvaardigheid en medische geschiktheid van bestuurders en de vakbekwaamheid van professionals in transport en logistiek.

Sir Winston Churchillln
297
2288DC
Rijswijk

Wilt u een persoonsgebonden budget aanvragen voor het kopen van een vervoermiddel?

Een persoonsgebonden budget is alleen mogelijk onder bepaalde voorwaarden. Maak een afspraak met een medewerker van de gemeente. Geef aan om wat voor vervoermiddel het gaat en waarom u een persoonsgebonden budget nodig hebt. De gemeente beslist of u recht hebt op een persoonsgebonden budget.