Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Op de website Ben'r en Vraag Elkaar zoeken mensen naar vrijwilligers om te helpen. Dit zijn vaak kleine klusjes. Of meld u aan als vrijwilliger op de website Frijwilligerswurk of bij Centrum Talent. Of geef u op als vrijwilliger bij een organisatie waar u graag voor werkt. Kijk ook eens op de website van Stichting Present Smallingerland om samen met vrienden, collega’s of als gezin iemand te helpen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan eerst contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Vrijwilligerswerk.nl

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Of ga langs bij het ping-spreekuur in het gemeentehuis. Of kijk op de website van Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland.

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?

Werkt u als vrijwilliger? De gemeente Smallingerland heeft een VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en soms ook mantelzorgers in de gemeente zijn automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk. Kijk voor meer informatie op de website van de gemeente. U kunt hier ook de verzekering aanvragen.