Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk wordt niet betaald, maar geeft veel voldoening. U doet nieuwe ervaring op en leert nieuwe mensen kennen.

Wilt u vrijwilligerswerk doen?

Op de website Vraag Elkaar zoeken mensen naar vrijwilligers om te helpen. Dit zijn vaak kleine klusjes. Of meld u aan als vrijwilliger op de website Frijwilligerswurk of bij Centrum Talent. Of geef u op als vrijwilliger bij een organisatie waar u graag voor werkt. Kijk ook eens op de website van Stichting Present Smallingerland om samen met vrienden, collega’s of als gezin iemand te helpen.

Heeft u een bijstandsuitkering? Neem dan eerst contact op met uw contactpersoon bij de gemeente.

Vrijwilligerswerk.nl

Landelijke website met algemene informatie over vrijwilligerswerk. 

Vraagt de gemeente u om een tegenprestatie voor het ontvangen van een bijstandsuitkering?

Als u een bijstandsuitkering ontvangt, mag de gemeente u vragen om een tegenprestatie. Dit betekent dat de gemeente u vraagt om onbetaald een activiteit te doen die nuttig is voor de samenleving. De gemeente houdt rekening met wat u kunt en met wat mogelijk is in uw persoonlijke situatie. U mag geen activiteit doen waar u normaal gesproken voor betaald wordt. Als u niet meewerkt, mag de gemeente uw bijstandsuitkering verlagen.

Doet u vrijwilligerswerk en heeft u geen tijd? Vrijwilligerswerk mag een baan of tegenprestatie niet in de weg staan. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw gemeente.

Of ga langs bij het ping-spreekuur in het gemeentehuis. Of kijk op de website van Steunpunt Uitkeringsgerechtigden Smallingerland.

Wie zorgt er voor de verzekering bij vrijwilligerswerk?

Werkt u als vrijwilliger? De gemeente Smallingerland heeft een VNG Vrijwilligersverzekering afgesloten bij Centraal Beheer. Alle vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en soms ook mantelzorgers in de gemeente zijn automatisch verzekerd voor aansprakelijkheid en ongevallen tijdens hun vrijwilligerswerk. Lees op de website van Centraal Beheer meer over de vrijwilligersverzekering.

Heeft u schade als vrijwilliger? Neem contact op met de gemeente.

Heeft u een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig voor vrijwilligerswerk?

Vraag aan de organisatie waar u werkt of zij de aanvraag online voor u kunnen klaarzetten. Kan de organisatie dit niet? Vraag dan om het aanvraagformulier.

Werkt u als vrijwilliger met kwetsbare mensen? Bijvoorbeeld met ouderen, mensen met schulden, vluchtelingen of mensen met een beperking? Misschien kunt u een gratis VOG aanvragen. Uw organisatie moet zich hiervoor hebben aangemeld.

Kijk voor meer informatie over de VOG op de website van Justis.