WW uitkering

Hoe vraagt u een WW-uitkering aan?

Schrijf u in op Werk.nl als werkzoekende. Houdt bij de aanvraag uw DigiD bij de hand. U logt in via het venster van UWV Werkbedrijf. Vraag een WW-uitkering tot uiterlijk 1 week na uw laatste werkdag aan.

Is uw WW-aanvraag afgewezen?

Misschien heeft u recht op bijstand.

Kijk op Werk.nl voor meer informatie en het aanvragen van een bijstandsuitkering. Of neem contact op met het Wmo-loket van de gemeente.

Ligt uw WW-uitkering onder het bijstandsniveau?

Probeer uw inkomen aan te vullen. Vraag aan uw werkgever of u meer uren kunt werken. Zoek een baan met een beter salaris. Misschien heeft u recht op een (aanvullende) bijstandsuitkering. Vul het formulier in op Werk.nl om bijstand aan te vragen. Heeft u geen baan en heeft u geld nodig voor uzelf of voor uw gezin? Schrijf u in bij UWV als werkzoekende.

Misschien kunt u een toeslag krijgen. Dit is een aanvulling op uw inkomen. Kijk voor meer informatie op de website van UWV.

Bent u na uw 60e werkloos geworden?

Dan komt u na uw WW-uitkering misschien in aanmerking voor een IAOW- of IOW-uitkering.

Een IAOW- of IOW-uitkering vraagt u aan bij UWV. Die stuurt uw aanvraag door naar de gemeente. De gemeente beslist of u aan de voorwaarden voldoet.

Of schrijf u in bij een uitzendbureau dat zich richt op oudere werknemers.